Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bơi 100m ếch nữ Gold Quảng Bình Nguyễn Ngọc Anh Thư
1500m tự do nam Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
200m bướm nam Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
200m ếch nữ Gold Quảng Bình Nguyễn Ngọc Anh Thư
200m tự do nam Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
400m tự do nam Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
800m tự do nam Gold Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng
Canoeing 1000m C1 nam Gold Quảng Bình Trương Xuân Nguyên
200m C1 nam Gold Quảng Bình Dương Anh Đức
500m C1 nam Gold Quảng Bình Dương Anh Đức
Điền kinh 3000m CNV nữ Gold Quảng Bình Nguyễn Thị Hương
Karate Kata đồng đội nữ Gold Quảng Bình Đặng Hoàng Yến Nhi
Gold Quảng Bình Đặng Thị Uyển Nhi
Gold Quảng Bình Lê Thanh Hợi
Lặn Chân vịt đôi 200m nam Gold Quảng Bình PHAN ĐỨC TOẢN
Chân vịt đôi 400m nam Gold Quảng Bình PHAN ĐỨC TOẢN
Lặn vòi hơi chân vịt 1500m nam Gold Quảng Bình PHAN VĂN TUÂN
Rowing LW1x nữ Gold Quảng Bình Lường Thị Thảo
W1x nữ Gold Quảng Bình Lường Thị Thảo