Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn súng 10m súng ngắn hơi cá nhân nam Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Phương
10m súng ngắn hơi cá nhân nữ Gold Quân Đội Lê Thị Hoàng Ngọc
10m súng ngắn hơi đồng đội nam Gold Quân Đội Ngô Quốc Hưng
Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Phương
Gold Quân Đội Nguyễn Khánh Duy
10m súng ngắn hơi đồng đội nữ Gold Quân Đội Lê Thị Hoàng Ngọc
Gold Quân Đội Lê Thị Linh Chi
Gold Quân Đội Trần Yến Nhi
10m súng trường hơi cá nhân nam Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân nam Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân nữ Gold Quân Đội Dương Thị Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Diệu Ly
10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nam Gold Quân Đội Đỗ Đức Hùng
Gold Quân Đội Nguyễn Mạnh Cường
Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nữ Gold Quân Đội Dương Thị Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thu Hằng
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thuận Ánh
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nam Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thu Hằng
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nam Gold Quân Đội Đỗ Đức Hùng
Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
Gold Quân Đội Vũ Quốc Triệu
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nữ Gold Quân Đội Dương Thị Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thu Hằng
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Thuận Ánh
10m súng trường hơi đồng đội nam Gold Quân Đội Nguyễn Duy Dũng
Gold Quân Đội Nguyễn Duy Hoàng
Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
10m súng trường hơi đồng đội nữ Gold Quân Đội Nguyễn Huyền Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Phạm Hiền Khanh
Gold Quân Đội Phí Thanh Thảo
10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
Gold Quân Đội Phí Thanh Thảo
25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam Gold Quân Đội Hà Minh Thành
Gold Quân Đội Đậu Văn Đông
Gold Quân Đội Vũ Tiến Nam
25m súng ngắn ổ quay cá nhân nam Gold Quân Đội Hà Minh Thành
Gold Quân Đội Đậu Văn Đông
25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam Gold Quân Đội Đậu Văn Đông
Gold Quân Đội Hà Minh Thành
Gold Quân Đội Vũ Tiến Nam
25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thùy Dung
25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ Gold Quân Đội Lê Thị Hoàng Ngọc
Gold Quân Đội Lê Thị Linh Chi
Gold Quân Đội Nguyễn Thùy Dung
25m súng ngắn tiêu chuẩn cá nhân nam Gold Quân Đội Hà Minh Thành
25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam Gold Quân Đội Đậu Văn Đông
Gold Quân Đội Hà Minh Thành
Gold Quân Đội Vũ Tiến Nam
50m súng ngắn đồng đội nam Gold Quân Đội Ngô Quốc Hưng
Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Phương
Gold Quân Đội Nguyễn Khánh Duy
50m súng trường 3 tư thế cá nhân nam Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
50m súng trường 3 tư thế cá nhân nữ Gold Quân Đội Phí Thanh Thảo
Gold Quân Đội Nguyễn Huyền Trang
50m súng trường 3 tư thế đồng đội nữ Gold Quân Đội Nguyễn Huyền Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Phương
Gold Quân Đội Phí Thanh Thảo
50m súng trường nằm cá nhân nam Gold Quân Đội Nguyễn Duy Dũng
50m súng trường nằm cá nhân nữ Gold Quân Đội Phí Thanh Thảo
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Phương
50m súng trường nằm đồng đội nam Gold Quân Đội Nguyễn Duy Dũng
Gold Quân Đội Nguyễn Duy Hoàng
Gold Quân Đội Nguyễn Thành Nam
50m súng trường nằm đồng đội nữ Gold Quân Đội Nguyễn Huyền Trang
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Phương
Gold Quân Đội Phí Thanh Thảo
Bi sắt Bộ ba 2 nam 1 nữ Gold Quân Đội QUÂN ĐỘI (Thanh Nguyên Mai)
Bộ ba nam Gold Quân Đội QUÂN ĐỘI (Tài Ron Luân Kiệt)
Đôi nam Gold Quân Đội QUÂN ĐỘI (Lý Ngọc Tài; Ngô Ron)
Đơn nam Gold Quân Đội Huỳnh Phước Nguyên
Đơn nữ Gold Quân Đội Lê Thị Thu Mai
Bơi 100m bướm nam Gold Quân Đội Hồ Nguyễn Duy Khoa
100m ếch nam Gold Quân Đội Lê Thành Được
100m ếch nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
100m ngửa nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
100m tự do nam Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
100m tự do nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thúy Hiền
1500m tự do nam Gold Quân Đội Mai Trần Tuấn Anh
200m bướm nam Gold Quân Đội Hồ Nguyễn Duy Khoa
200m ếch nam Gold Quân Đội Lê Thành Được
200m hỗn hợp nam Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
Gold Quân Đội Nguyễn Quang Thuấn
200m hỗn hợp nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
200m ngửa nam Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
Gold Quân Đội Mai Trần Tuấn Anh
200m ngửa nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
200m tự do nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thúy Hiền
400m hỗn hợp nam Gold Quân Đội Nguyễn Quang Thuấn
Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
400m hỗn hợp nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
400M Tiếp sức hỗn hợp nam nữ Gold Quân Đội Lê Thành Được
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thúy Hiền
Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
400m tự do nam Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
400m tự do nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ Gold Quân Đội Lê Thị Hồng Điều
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Diệu Linh
Gold Quân Đội Nguyễn Thúy Hiền
4x100m tiếp sức tự do nam Gold Quân Đội Hồ Nguyễn Duy Khoa
Gold Quân Đội Mai Trần Tuấn Anh
Gold Quân Đội Nguyễn Quang Thuấn
Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
4x100m tiếp sức tự do phối hợp nam nữ Gold Quân Đội Nguyễn Quang Thuấn
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thúy Hiền
Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
4x200m tiếp sức tự do nam Gold Quân Đội Hồ Nguyễn Duy Khoa
Gold Quân Đội Mai Trần Tuấn Anh
Gold Quân Đội Nguyễn Quang Thuấn
Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
50m bướm nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thúy Hiền
50m ếch nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thúy Hiền
50m ngửa nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
50m tự do nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thúy Hiền
800M Tiếp sức hỗn hợp Gold Quân Đội Mai Trần Tuấn Anh
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên
Gold Quân Đội Nguyễn Thúy Hiền
Gold Quân Đội Trần Hưng Nguyên
800m tự do nam Gold Quân Đội Mai Trần Tuấn Anh
Bóng bàn Đôi nam Gold Quân Đội Bùi Thế Nghĩa
Gold Quân Đội Nguyễn Đăng Hiêp
Đôi nam nữ Gold Quân Đội Bùi Thế Nghĩa
Gold Quân Đội Vũ Thị Hà
Bóng chuyền Bóng chuyền nam Gold Quân Đội ĐINH VĂN DUY
Gold Quân Đội HÀ MẠNH HÙNG
Gold Quân Đội HỒ HỮU TIẾN
Gold Quân Đội NGUYỄN NGỌC THUÂN
Gold Quân Đội NGUYỄN VĂN NAM
Gold Quân Đội NGUYỄN VŨ HOÀNG
Gold Quân Đội NGUYỄN XUÂN THANH
Gold Quân Đội PHẠM MẠNH TÀI
Gold Quân Đội PHẠM VĂN HIỆP
Gold Quân Đội PHAN QUÝ CHI
Gold Quân Đội TRẦN DUY TUYẾN
Gold Quân Đội TRẦN MINH ĐỨC
Gold Quân Đội VŨ ANH TUẤN
Gold Quân Đội VŨ VĂN CAO
Bóng chuyền nữ Gold Quân Đội BÙI THỊ NGÀ
Gold Quân Đội ĐÀM THỊ THÙY LINH
Gold Quân Đội ĐOÀN THỊ LÂM OANH
Gold Quân Đội HÀ LÊ KHANH
Gold Quân Đội HOÀNG THỊ KIỀU TRINH
Gold Quân Đội LẠI THỊ KHÁNH HUYỀN
Gold Quân Đội LƯU THỊ LY LY
Gold Quân Đội NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG THÙY
Gold Quân Đội NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Gold Quân Đội NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG
Gold Quân Đội PHẠM THỊ HIỀN
Gold Quân Đội PHẠM THỊ NGUYỆT ANH
Gold Quân Đội TRẦN THỊ MỸ HẰNG
Gold Quân Đội TRẦN VIỆT HƯƠNG
Bóng chuyền bãi biển Bóng chuyền bãi biển nam Gold Quân Đội ĐOÀN GIA LUÂN
Gold Quân Đội NGUYỄN VĂN KHANH
Gold Quân Đội NGUYỄN VĂN THÀNH THUYÊN
Gold Quân Đội TRẦN VĂN VIỆT
Bóng rổ Bóng rổ 3x3 nam Gold Quân Đội Đào Xuân Tùng
Gold Quân Đội Đinh Tiên Công
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Hùng
Gold Quân Đội Tô Quang Trung
Bóng rổ 5x5 nam Gold Quân Đội Đào Xuân Tùng
Gold Quân Đội Đinh Tiên Công
Gold Quân Đội Hồng Gia Lân
Gold Quân Đội Nguyễn Thành Công
Gold Quân Đội Nguyễn Tiến Dương
Gold Quân Đội Nguyễn Tuấn Anh
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Hùng
Gold Quân Đội Phạm Thanh Tùng
Gold Quân Đội Phùng Quốc Hưng
Gold Quân Đội Tô Quang Trung
Gold Quân Đội Trần Ngọc Tân
Gold Quân Đội Vũ Việt Hoàng
Boxing Trên 45kg đến 48kg nữ Gold Quân Đội Trịnh Thị Diễm Kiều
Trên 46kg đến 48kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Linh Phụng
Trên 48kg đến 51kg nam Gold Quân Đội Lê Văn Cương
Trên 51kg đến 54kg nam Gold Quân Đội Bùi Trọng Thái
Trên 52kg đến 54kg nữ Gold Quân Đội Huỳnh Thị Như Ý
Trên 54kg đến 57kg nam Gold Quân Đội Huỳnh Minh Tuấn
Trên 57kg đến 60kg nữ Gold Quân Đội Chung Thuỷ Mỹ An
Trên 60kg đến 63.5kg nam Gold Quân Đội Huỳnh Tấn Vũ
Trên 63.5kg đến 67kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Dễ
Trên 67kg đến 71kg nam Gold Quân Đội Trần Đức Thọ
Trên 71kg đến 75kg nam Gold Quân Đội Bùi Phước Tùng
Trên 75kg đến 80kg nam Gold Quân Đội Hà Duy Cường
Trên 80kg đến 86kg nam Gold Quân Đội Bùi Văn Lên
Trên 92kg nam Gold Quân Đội Đoàn Ngọc Minh Hiếu
Cầu lông Đơn nam Gold Quân Đội Lê Đức Phát
Cờ vua Cờ nhanh đồng đội nam Gold Quân Đội Nguyễn Đức Hòa
Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Nam
Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam Gold Quân Đội Nguyễn Đức Hòa
Gold Quân Đội Nguyễn Hoàng Nam
Điền kinh 10.000m nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Lai
Gold Quân Đội Đỗ Quốc Luật
Gold Quân Đội Nguyễn Quốc Anh
100m nữ Gold Quân Đội Hoàng Dư Ý
100m rào nữ Gold Quân Đội Bùi Thị Nguyên
110m rào nam Gold Quân Đội Bùi Minh Dương
3000m CNV nam Gold Quân Đội Đỗ Quốc Luật
5000m nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Lai
Gold Quân Đội Đỗ Quốc Luật
7 môn Phối hợp Gold Quân Đội Nguyễn Linh Na
Đẩy tạ nam Gold Quân Đội Lê Hồng Quân
Marathon nam Gold Quân Đội Trịnh Quốc Lượng
Marathon nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ninh
Ném búa nam Gold Quân Đội Lê Hồng Quân
Ném lao nam Gold Quân Đội Phạm Ngọc Anh
Ném lao nữ Gold Quân Đội Bùi Thị Xuân
Gold Quân Đội Bùi Thị Trang
Nhảy 3 bước nam Gold Quân Đội Trần Văn Diện
Nhảy xa nam Gold Quân Đội Nguyễn Tiến Trọng
Tiếp sức 4x100m hỗn hợp Nam nữ Gold Quân Đội QUÂN ĐỘI
Tiếp sức 4x100m nam Gold Quân Đội Bùi Văn Nghiêm
Gold Quân Đội Hoàng Văn Sơn
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Đức
Gold Quân Đội Trịnh Việt Tú
Tiếp sức 4x100m nữ Gold Quân Đội Bùi Thị Nguyên
Gold Quân Đội Hoàng Dư Ý
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Hồng Vân
Gold Quân Đội Quách Thị Hồng Thúy
Judo +100kg nam Gold Quân Đội Văng Minh Mẫn
+78kg nữ Gold Quân Đội La Phương Nghi
-100kg nam Gold Quân Đội Phạm Thành Vũ
-52kg nữ Gold Quân Đội Lâm Thị Ngân Hà
-55kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Thanh
-60kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Hưng
-63kg nữ Gold Quân Đội Hồ Thị Như Vân
Đồng đội nam nhỏ Gold Quân Đội Nguyễn Đức Quân
Gold Quân Đội Nguyễn Hưng
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Thanh
Đồng đội nữ lớn Gold Quân Đội Hồ Thị Như Vân
Gold Quân Đội Lâm Thị Ngân Hà
Gold Quân Đội Võ Thị Thanh Như
Juno Kata Gold Quân Đội Mai Thị Bích Trâm
Gold Quân Đội Nguyễn Bảo Ngọc
Katame No Kata Gold Quân Đội Mai Thị Bích Trâm
Gold Quân Đội Nguyễn Thùy Hải Châu
Kime No Kata Gold Quân Đội Nguyễn Cường Thịnh
Gold Quân Đội Tạ Đức Huy
Kodokan Goshin Jutsu Gold Quân Đội Phùng Gia Hy
Gold Quân Đội Trần Quốc Cường
Nage No Kata Gold Quân Đội Đặng Trung Hiền
Gold Quân Đội Lư Đức Anh
Jujitsu Fighting +63kg nữ Gold Quân Đội LỮ THỊ THẮM
Fighting 48kg nữ Gold Quân Đội LÊ THUỲ DƯƠNG
Fighting 77kg nam Gold Quân Đội NGHIÊM TÙNG LÂM
Newaza - Gi 63kg nữ Gold Quân Đội NGUYỄN THỊ THẢO
Karate Kumite +68kg nữ Gold Quân Đội Bùi Thị Thảo
Kumite +84kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Đức Duy
Kumite -50kg nam Gold Quân Đội Đỗ Duy Lê
Kumite -55kg nam Gold Quân Đội Trần Văn Vũ
Kumite -61kg nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ngoan
Kumite đồng đội nam nhóm 2 Gold Quân Đội Đỗ Anh Quân
Gold Quân Đội Đỗ Thành Hưng
Gold Quân Đội Lê Văn Huy
Gold Quân Đội Nguyễn Đức Duy
Gold Quân Đội Nguyễn Trung Hiếu
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Đức
Gold Quân Đội Phạm Tuấn Anh
Kumite đồng đội nữ nhóm 2 Gold Quân Đội Bùi Thị Thảo
Gold Quân Đội Lương Thị Hà Phương
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Diệu Ly
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Ngoan
Kickboxing Fullcontact -48kg nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Yến Nhi
Fullcontact -51kg nam Gold Quân Đội Phạm Duy Anh
Lowkick -51kg nữ Gold Quân Đội Lương Thị Mỹ Duyên
Lowkick -63.5kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Hoài Nguyên
Lowkick -71kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Tấn Anh
Kurash +100kg nam Gold Quân Đội Lê Đình Vũ
+78kg nữ Gold Quân Đội Lê Ngọc Hân
-42kg nữ Gold Quân Đội Thủy Thị Phương Ngân
-45kg nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thanh Phú Quí
-48kg nữ Gold Quân Đội Nguyễn Đỗ Như Thúy
-52kg nữ Gold Quân Đội Phan Hồ Khánh Vy
-55kg nam Gold Quân Đội Đặng Thanh Dương
-60kg nam Gold Quân Đội Võ Phạm Hoàng Ân
-63kg nữ Gold Quân Đội Lê Thiên Hương
-73kg nam Gold Quân Đội Lê Đức Đông
Lặn Khí tài 100m nam Gold Quân Đội TRƯƠNG MINH QUÂN
Khí tài 400m nam Gold Quân Đội LÊ QUÝ ĐÔN
Khí tài 400m nữ Gold Quân Đội THẠCH THỊ THẢO SƯƠNG
Khí tài 800m nam Gold Quân Đội LÊ QUÝ ĐÔN
Khí tài 800m nữ Gold Quân Đội THẠCH THỊ THẢO SƯƠNG
Lặn vòi hơi chân vịt 1500m nam Gold Quân Đội KIM ANH KIỆT
Lặn vòi hơi chân vịt 400m nam Gold Quân Đội KIM ANH KIỆT
Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 100m nam Gold Quân Đội QUAN DOI
Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 100m nữ Gold Quân Đội QUÂN ĐỘI
Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 200m nam Gold Quân Đội QUAN DOI
Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 200m nữ Gold Quân Đội QUÂN ĐỘI
Muay 48kg-51kg nữ Gold Quân Đội NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU
57kg-60kg nam Gold Quân Đội ĐÀO MINH HƯNG
67kg- 71kg nam Gold Quân Đội TRẦN QUỐC TUẤN
Pencak Silat 110kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Xuân Quý
Quần vợt Đôi nam nữ Gold Quân Đội Nguyễn Văn Phương
Gold Quân Đội Sĩ Bội Ngọc
Đôi nữ Gold Quân Đội Savanna Lý Nguyễn
Gold Quân Đội Sĩ Bội Ngọc
Gold Quân Đội Hồ Thị Trúc Tâm
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Bé Xuyên
Đơn nữ Gold Quân Đội Savanna Lý Nguyễn
Đồng đội nam Gold Quân Đội Huỳnh Chí Khương
Gold Quân Đội Lê Trung Tính
Gold Quân Đội Nguyễn Văn Phương
Gold Quân Đội Trần Quang Trường
Gold Quân Đội Từ Lê Khánh Duy
Đồng đội nữ Gold Quân Đội Hồ Thị Trúc Tâm
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Bé Xuyên
Gold Quân Đội Savanna Lý Nguyễn
Gold Quân Đội Sĩ Bội Ngọc
Gold Quân Đội Trần Hoàng Anh Khoa
Taekwondo 58kg nam Gold Quân Đội Hồ Sỹ Vu
63kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Trần Tấn Sang
Quyền cá nhân nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Y Bình
Quyền đôi nam nữ Gold Quân Đội Lê Thụy Thu Vân
Gold Quân Đội Nguyễn Thanh Phụng
Quyền đồng đội nữ Gold Quân Đội Mao Thị Hồng Nhung
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Bảo Trân
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Y Bình
Thể dục Dụng cụ Đồng đội nam Gold Quân Đội QUÂN ĐỘI
Nhảy chống nam Gold Quân Đội Trịnh Hải Khang
Thể dục tự do nam Gold Quân Đội Trịnh Hải Khang
Vòng treo nam Gold Quân Đội Trịnh Hải Khang
Vật Vật cổ điển 60kg Gold Quân Đội TRỊNH CÔNG MINH
Vật cổ điển 63kg Gold Quân Đội TRẦN HỮU DŨNG
Vật cổ điển 67kg Gold Quân Đội MẦU TIẾN QUÂN
Vật cổ điển 72kg Gold Quân Đội NGUYỄN CÔNG MẠNH
Vật cổ điển 77kg Gold Quân Đội VŨ TUẤN ANH
Vật cổ điển 82kg Gold Quân Đội NGUYỄN VŨ HOÀNG
Vật cổ điển 87kg Gold Quân Đội NGHIÊM ĐÌNH HIẾU
Vật cổ điển 97kg Gold Quân Đội NGUYỄN MINH HIẾU
Vật tự do 50 - 53kg nam Gold Quân Đội Phạm Như Duy
Vật tự do 57kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Công
Vật tự do 61kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Hiếu
Vật tự do 65kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Mạnh
Vật tự do 65kg nữ Gold Quân Đội Lý Thị Hiền
Vật tự do 68kg nữ Gold Quân Đội Lại Diệu Thương
Vật tự do 70kg nam Gold Quân Đội Ngô Thế Sao
Vật tự do 74kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Duy Phong
Vật tự do 79kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Hảo
Vật tự do 86kg nam Gold Quân Đội Trần Văn Trường Vũ
Vật tự do 97kg nam Gold Quân Đội Ngô Văn Lâm
Vật dân tộc Đến 51kg Gold Quân Đội Lê Văn Huyên
Trên 51 đến 54kg Gold Quân Đội Trương Công Hoa
Trên 54 đến 57kg Gold Quân Đội Phạm Như Kiên
Trên 57 đến 60kg Gold Quân Đội Phí Hữu Lộc
Trên 63 đến 66kg Gold Quân Đội Trương Công Đạt
Võ cổ truyền Biểu diễn Quyền nam: Hùng Kê Quyền + Song Tuyết Kiếm Gold Quân Đội Lê Nguyễn Đình Lân
Biểu diễn Quyền nam: Lão Hổ Thượng Sơn + Độc Lư Thương Gold Quân Đội Trần Gia Huy
Biểu diễn Quyền nam: Ngọc Trản Quyền + Thái Sơn Côn Gold Quân Đội Trần Hoàng Vũ
Biểu diễn Quyền nữ: Lão Hổ Thượng Sơn + Độc Lư Thương Gold Quân Đội Trịnh Lương Nguyệt
Biểu diễn Quyền nữ: Phong Hoa Đao + Thanh Long Độc Kiếm Gold Quân Đội Đoàn Thị Hiền Nhi
Trên 75kg đến 80kg nam Gold Quân Đội Trịnh Ái Kiệt
Trên 85kg đến 90kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Trình
Vovinam Đòn chân tấn công nam Gold Quân Đội Đỗ Quang Vinh
Gold Quân Đội Lê Đức An
Gold Quân Đội Lê Đức Anh
Gold Quân Đội Lương Chí Dũng
Quyền đồng đội nữ: Long hổ quyền Gold Quân Đội Bùi Thị Ngọc Hân
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Huệ My
Gold Quân Đội Võ Nguyễn Diễm Quỳnh
Song luyện tay không nam: Song luyện vật 2 Gold Quân Đội Đặng Chí Cường
Gold Quân Đội Huỳnh Đức Vin
Song luyện tay không nữ: Song luyện 3 Gold Quân Đội Lê Thị Bảo Châu
Gold Quân Đội Lương Ái Hiệp
Song luyện vũ khí nam: Song luyện mã tấu Gold Quân Đội Đoàn Đình Thanh
Gold Quân Đội Huỳnh Đức Vin
Song luyện vũ khí nữ: Song luyện kiếm Gold Quân Đội Bùi Thị Ngọc Hân
Gold Quân Đội Nguyễn Thị Huệ My
Trên 45 kg đến 49 kg nữ Gold Quân Đội Trương Thị Út
Trên 49 kg đến 53 kg nữ Gold Quân Đội Nguyễn Thị Kim Lụa
Trên 53 kg đến 57 kg nữ Gold Quân Đội Hoàng Quỳnh Như
Trên 65 kg đến 70 kg nam Gold Quân Đội Đàm Quốc Duy
Wushu 45kg nữ Gold Quân Đội Lục Thị Nga
48kg nam Gold Quân Đội Vương Đức Anh
48kg nữ Gold Quân Đội Cao Ngọc Bảo Trâm
56kg nam Gold Quân Đội Vũ Minh Đức
65kg nam Gold Quân Đội Nguyễn Hữu Hân
70kg nam Gold Quân Đội Chử Tây Dương
Côn thuật nam Gold Quân Đội Nguyễn Văn Lanh
Gold Quân Đội Nguyễn Công Thành Long
Côn thuật nữ Gold Quân Đội Vương Thúy Quỳnh
Đao thuật nam Gold Quân Đội Nguyễn Công Thành Long
Đối luyện nam Gold Quân Đội Lã Thanh Hà Sơn
Gold Quân Đội Nguyễn Công Thành Long
Gold Quân Đội Nguyễn Hữu Hà Sơn
Kiếm thuật nam Gold Quân Đội Lã Thanh Hà Sơn
Nam côn nam Gold Quân Đội Nguyễn Hồng Quân
Gold Quân Đội Nguyễn Trọng Phán
Nam côn nữ Gold Quân Đội Nguyễn Kiều Anh
Nam đao nam Gold Quân Đội Nguyễn Trọng Phán
Thương thuật nam Gold Quân Đội Lã Thanh Hà Sơn
Gold Quân Đội Nguyễn Hữu Hà Sơn
Gold Quân Đội Nguyễn Hữu Hà Sơn
Xe đạp 2km cá nhân đổ đèo nam (DHI) Gold Quân Đội Tống Thanh Tuyền
Gold Quân Đội Nguyễn Hữu Thành
Gold Quân Đội Diệp Thái Hoàng
2km cá nhân đổ đèo nữ (DHI) Gold Quân Đội Quàng Thị Soan
3x5km tiếp sức băng đồng nam (XCR) Gold Quân Đội Nguyễn Văn Nhã
Gold Quân Đội Phạm Lê Xuân Lộc
Gold Quân Đội Võ Minh Gia Bảo
3x5km tiếp sức băng đồng nữ (XCR) Gold Quân Đội Cà Thị Thơm
Gold Quân Đội Quàng Thị Soan
Gold Quân Đội Trần Thu Thảo
4km cá nhân tính giờ cự ly ngắn nam Gold Quân Đội Huỳnh Thanh Tùng
500m cá nhân tốc độ nam Gold Quân Đội Tống Thanh Tuyền
5km cá nhân tính giờ băng đồng nam (XCT) Gold Quân Đội Phạm Lê Xuân Lộc
5km cá nhân tính giờ băng đồng nữ (XCT) Gold Quân Đội Cà Thị Thơm
75Km Xuất phát đồng hành đồng đội nữ Gold Quân Đội Cà Thị Thơm
Gold Quân Đội Quàng Thị Soan
Gold Quân Đội Trần Thu Thảo
75Km Xuất phát đồng hành nữ Gold Quân Đội Cà Thị Thơm
cá nhân băng đồng Olympic nam (XCO) Gold Quân Đội Phạm Lê Xuân Lộc
cá nhân băng đồng Olympic nữ (XCO) Gold Quân Đội Cà Thị Thơm
Gold Quân Đội Quàng Thị Soan
đồng đội băng đồng Olympic nam (XCO) Gold Quân Đội Nguyễn Huỳnh Phú Lộc
Gold Quân Đội Võ Minh Gia Bảo
đồng đội băng đồng Olympic nữ (XCO) Gold Quân Đội Cà Thị Thơm
Gold Quân Đội Quàng Thị Soan