Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn súng 10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nữ Gold Quảng Nam Doãn Thị Khánh Uyên
Gold Quảng Nam Huỳnh Thị Mai Khuyên
Gold Quảng Nam Trương Thị Nga
Bowling Đồng đội 3 nam (dầu ngắn) Gold Quảng Nam Quảng Nam ( Bá Khởi: Văn Nam; Trọng Nam)
Đồng đội 5 nam (dầu dài) Gold Quảng Nam Nguyễn Bá Khởi
Gold Quảng Nam Nguyễn Mạnh Tuấn
Gold Quảng Nam Nguyễn Trọng Nhân
Gold Quảng Nam Nguyễn Văn Nam
Gold Quảng Nam Nguyễn Việt Tùng
Canoeing 1000m C4 nam Gold Quảng Nam Cao Viết Sĩ
Gold Quảng Nam Huỳnh Đức Tín
Gold Quảng Nam Nguyễn Xuân Sang
Gold Quảng Nam Trần Văn Giác
Điền kinh 400m rào nam Gold Quảng Nam Lê Quốc Huy
Jujitsu Fighting 57kg nữ Gold Quảng Nam NGÔ THỊ MỸ HOANH
Karate Kumite +68kg nữ Gold Quảng Nam Đàng Tôn Trung Duyên
Kumite -50kg nam Gold Quảng Nam Võ Văn Mạnh
Kumite -50kg nữ Gold Quảng Nam Phạm Thị Thư
Kumite -55kg nữ Gold Quảng Nam Nguyễn Thị Mẫn
Kumite -60kg nam Gold Quảng Nam Nguyễn Trương Hùng
Taekwondo 62kg nữ Gold Quảng Nam Phạm Thị Thu Hiền
74kg nam Gold Quảng Nam Hoàng Thanh Long
Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV Gold Quảng Nam Bùi Thị Phú Diểm
Gold Quảng Nam Hồ Thị Anh Thư
Gold Quảng Nam Nguyễn Thị Mỹ Dung
Gold Quảng Nam Phạm Thị Thu Hiền
Gold Quảng Nam Võ Thị Thanh Lan
Võ cổ truyền Trên 70kg đến 75kg nam Gold Quảng Nam Trần Văn Bình
Trên 70kg đến 75kg nữ Gold Quảng Nam Nguyễn Thị Diệp
Trên 75kg đến 80kg nam Gold Quảng Nam Nguyễn Hồng Ninh
Từ 46kg đến 50kg nam Gold Quảng Nam Nguyễn Văn Nên
Vovinam Trên 53 kg đến 57 kg nữ Gold Quảng Nam Lê Thị Kim Anh
Trên 57 kg đến 61 kg nữ Gold Quảng Nam Nguyễn Thị Yến Nhi
Wushu 70kg nam Gold Quảng Nam Huỳnh Đỗ Đạt