Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Trên 54kg đến 57kg nữ Gold Quảng Ngãi Nguyễn Thị Kim
Trên 60kg đến 63.5kg nam Gold Quảng Ngãi Lê Duy Trung
Trên 66kg đến 70kg nữ Gold Quảng Ngãi Trần Mỹ Chi
Trên 75kg đến 81kg nữ Gold Quảng Ngãi Cao Thị Tý Phượng
Kickboxing Fullcontact -51kg nam Gold Quảng Ngãi Trần Văn Nhật
Fullcontact -54kg nam Gold Quảng Ngãi Bùi Quang Thuận
Muay 45kg-48kg nam Gold Quảng Ngãi PHẠM NGỌC SANG
57kg-60kg nam Gold Quảng Ngãi ĐINH BIÊN
Võ cổ truyền Biểu diễn Quyền nam: Hùng Kê Quyền + Song Tuyết Kiếm Gold Quảng Ngãi Cao Hoàng Châu
Biểu diễn Quyền nữ: Hùng Kê Quyền + Song Tuyết Kiếm Gold Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hoàng Tú
Trên 65kg đến 70kg nam Gold Quảng Ngãi Vương Tam Phong
Trên 70kg đến 75kg nam Gold Quảng Ngãi Lương Bá Tá
Vovinam Trên 70 kg đến 75 kg nam Gold Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiên
Wushu 48kg nam Gold Quảng Ngãi Đinh Văn Tâm
80kg nam Gold Quảng Ngãi Đinh Văn Bí
85kg nam Gold Quảng Ngãi Phạm Công Minh