Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bi sắt Bộ ba 2 nữ 1 nam. Gold Sóc Trăng SÓC TRĂNG (Phước Diễm Vân)
Bộ ba nam Gold Sóc Trăng SÓC TRĂNG (Vân Khớp Thượng)
Bộ ba nữ Gold Sóc Trăng SÓC TRĂNG (Tha Sa Rây Nguyên Hoa)
Đôi nam nữ Gold Sóc Trăng SÓC TRĂNG 2 (Thạch Anh Khoa; Thạch T Ngọc Diễm)
Đôi nữ Gold Sóc Trăng SÓC TRĂNG (Nguyễn Hạnh Nguyên; Lâm T Ngọc Hoa)
Đơn nữ Gold Sóc Trăng Trần Thị Phượng Em
Kỹ thuật nam Gold Sóc Trăng Thạch Anh Khoa
Bóng rổ Bóng rổ 3x3 nam Gold Sóc Trăng Nguyễn Anh Kiệt
Gold Sóc Trăng Nguyễn Huỳnh Phú Vinh
Gold Sóc Trăng Nguyễn Phúc Vinh
Gold Sóc Trăng Võ Kim Bản
Bóng rổ 5x5 nam Gold Sóc Trăng Bùi Quốc Tân
Gold Sóc Trăng Huỳnh Khang
Gold Sóc Trăng Huỳnh Thanh Tâm
Gold Sóc Trăng Huỳnh Vĩnh Quang
Gold Sóc Trăng Lý Hoàng Sơn
Gold Sóc Trăng Nguyễn Anh Kiệt
Gold Sóc Trăng Nguyễn Hoàng Tú
Gold Sóc Trăng Nguyễn Huỳnh Phú Vinh
Gold Sóc Trăng Nguyễn Phúc Vinh
Gold Sóc Trăng Nguyễn Tuấn Vinh
Gold Sóc Trăng Sơn Minh Tâm
Gold Sóc Trăng Võ Kim Bản
Cầu mây Đội tuyển ba nữ Gold Sóc Trăng Đặng Thị Tuyết Nhi
Gold Sóc Trăng Lê Thị Hồng Liên
Gold Sóc Trăng Nguyễn Thị Thúy An
Gold Sóc Trăng Sơn Thị Trúc Mai
Gold Sóc Trăng Võ Thị Thu Thảo
Đồng đội ba nam Gold Sóc Trăng Huỳnh Khánh Thịnh
Gold Sóc Trăng Huỳnh Khánh Thuận
Gold Sóc Trăng Huỳnh Nhựt Hào
Gold Sóc Trăng Nguyễn Hoàng Khang
Gold Sóc Trăng Nguyễn Minh Nhẫn
Gold Sóc Trăng Quan Minh Chánh Trực
Gold Sóc Trăng Tăng Minh Khoa
Gold Sóc Trăng Thạch Ngọc
Gold Sóc Trăng Trần An Khang
Gold Sóc Trăng Trần Huỳnh Gia Huy
Gold Sóc Trăng Trần Minh Huyền
Gold Sóc Trăng Võ Quang Thông
Đồng đội bốn nam Gold Sóc Trăng Cao Hoàng Phúc
Gold Sóc Trăng Châu Hận
Gold Sóc Trăng Huỳnh Khánh Thịnh
Gold Sóc Trăng Huỳnh Nhựt Hào
Gold Sóc Trăng Lâm Thái Bảo
Gold Sóc Trăng Nguyễn Hoàng Khang
Gold Sóc Trăng Tăng Minh Khoa
Gold Sóc Trăng Thạch Ngọc
Gold Sóc Trăng Trần An Khang
Gold Sóc Trăng Trần Huỳnh Gia Huy
Gold Sóc Trăng Trần Minh Huyền
Gold Sóc Trăng Võ Quang Thông
Đồng đội bốn nữ Gold Sóc Trăng Đặng Thị Tuyết Nhi
Gold Sóc Trăng Hồ Thị Thúy
Gold Sóc Trăng Lê Thị Hồng Liên
Gold Sóc Trăng Lê Thị Mỹ Lệ
Gold Sóc Trăng Lê Thị Tuyết Ngân
Gold Sóc Trăng Lý Thị Tú Kiều
Gold Sóc Trăng Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Gold Sóc Trăng Nguyễn Thị Thúy An
Gold Sóc Trăng Nguyễn Thị Tường Nghi
Gold Sóc Trăng Sơn Thị Trúc Mai
Gold Sóc Trăng Trương Thị Mỹ Duyên
Gold Sóc Trăng Võ Thị Thu Thảo
Đồng đội đôi nam Gold Sóc Trăng Cao Hoàng Phúc
Gold Sóc Trăng Châu Hận
Gold Sóc Trăng Huỳnh Nhựt Hào
Gold Sóc Trăng Lâm Thái Bảo
Gold Sóc Trăng Nguyễn Hoàng Khang
Gold Sóc Trăng Tăng Minh Khoa
Gold Sóc Trăng Thạch Ngọc
Gold Sóc Trăng Trần Minh Huyền
Gold Sóc Trăng Võ Quang Thông
Điền kinh Ném đĩa nam Gold Sóc Trăng Võ Hồng Thái
Ném đĩa nữ Gold Sóc Trăng Lê Thị Lài
Judo -42kg nữ Gold Sóc Trăng Huỳnh Thị Trúc Linh
-45kg nữ Gold Sóc Trăng Bùi Thị Minh Anh
-48kg nữ Gold Sóc Trăng Nguyễn Nhã An
-50kg nam Gold Sóc Trăng Nhây Thanh Nhã
-63kg nữ Gold Sóc Trăng Cao Thị Ngọc Trân
-70kg nữ Gold Sóc Trăng Nguyễn Thị Huế Trân
Đồng đội nam nhỏ Gold Sóc Trăng Nguyễn Phú Trọng
Gold Sóc Trăng Nhây Thanh Nhã
Gold Sóc Trăng Võ Minh Tiến
Đồng đội nữ nhỏ Gold Sóc Trăng Bùi Thị Minh Anh
Gold Sóc Trăng Huỳnh Thị Trúc Linh
Gold Sóc Trăng Nguyễn Nhã An
Katame No Kata Gold Sóc Trăng Cao Thị Ngọc Trân
Gold Sóc Trăng Lý Thanh Vân
Jujitsu Fighting 77kg nam Gold Sóc Trăng TRỊNH VĂN SỨ
Kurash -45kg nữ Gold Sóc Trăng Nguyễn Thúy Vi
-55kg nam Gold Sóc Trăng Trần Nguyễn Trường Giang
-57kg nữ Gold Sóc Trăng Lâm Thị Như Ý
-70kg nữ Gold Sóc Trăng Nguyễn Hồng Đoan
-81kg nam Gold Sóc Trăng Bùi Thiện Hoàng
Quần vợt Đôi nam Gold Sóc Trăng Triệu Hoàng Hiếu
Gold Sóc Trăng Triệu Văn Cường