Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Trên 42kg đến 45kg nữ Gold Thái Bình Nguyễn Thị Anh Thư
Trên 57kg đến 60kg nữ Gold Thái Bình Đỗ Thị Trang
Trên 70kg đến 75kg nữ Gold Thái Bình Trần Thị Ngoan
Canoeing 1000m C1 nữ Gold Thái Bình Hoàng Thị Huệ
1000m K1 nữ Gold Thái Bình Nguyễn Thị Thanh Mai
200m K1 nữ Gold Thái Bình Nguyễn Thị Thanh Mai
500m C1 nữ Gold Thái Bình Hoàng Thị Huệ
500m K1 nữ Gold Thái Bình Nguyễn Thị Thanh Mai
Cầu lông Đôi nữ Gold Thái Bình Đinh Thị Phương Hồng
Gold Thái Bình Phạm Thị Khánh
Đồng đội nữ Gold Thái Bình Đinh Thị Phương Hồng
Gold Thái Bình Mai Thị Hồng Tho
Gold Thái Bình Nguyễn Thị Ngọc Thuý
Gold Thái Bình Phạm Thị Diệu Ly
Gold Thái Bình Trần Thị Ánh
Điền kinh 1500m nữ Gold Thái Bình Nguyễn Thu Quyên
Tiếp sức 4x800m nữ Gold Thái Bình Lương Thị Hồng
Gold Thái Bình Lưu Thị Thu
Gold Thái Bình Ngô Thị Khánh Ny
Gold Thái Bình Nguyễn Thu Quyên
Jujitsu Fighting +63kg nữ Gold Thái Bình NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Newaza - Gi 77kg nam Gold Thái Bình ĐẶNG ĐÌNH TÙNG
Newaza - NoGi +94kg nam Gold Thái Bình NGUYỄN VĂN QUYẾT
Newaza - NoGi 63kg nữ Gold Thái Bình NGÔ THỊ THẢO VÂN
Newaza - NoGi 69kg nam Gold Thái Bình NGUYỄN VIẾT LÃM
Karate Kumite -47kg nữ Gold Thái Bình Nguyễn Thị Mai Anh
Kumite -50kg nữ Gold Thái Bình Nguyễn Thị Thu
Khiêu vũ thể thao Pasodoble Gold Thái Bình TBH 1 (Nguyễn Đức Tùng Lâm, Nguyễn Thị Ninh Ngọc)
Rumba Gold Thái Bình TBH 1 (Nguyễn Đức Tùng Lâm, Nguyễn Thị Ninh Ngọc)
Lặn Lặn vòi hơi chân vịt 400m nữ Gold Thái Bình PHẠM THỊ HỒNG DIỆP
Lặn vòi hơi chân vịt 800m nữ Gold Thái Bình PHẠM THỊ HỒNG DIỆP
Rowing LW4- nữ Gold Thái Bình Bùi Thị Thu Hiền
Gold Thái Bình Hà Thị Vui
Gold Thái Bình Phạm Thị Thảo
Gold Thái Bình Tạ Thanh Huyền
LW4X nữ Gold Thái Bình Bùi Thị Thu Hiền
Gold Thái Bình Hà Thị Vui
Gold Thái Bình Phạm Thị Thảo
Gold Thái Bình Tạ Thanh Huyền
W2x nữ Gold Thái Bình Bùi Thị Phương
Gold Thái Bình Đặng Thị Huyền Trang
W4- nữ Gold Thái Bình Bùi Thị Phương
Gold Thái Bình Đặng Thị Huyền Trang
Gold Thái Bình Ngô Thị Cẩm Ly
Gold Thái Bình Phan Thu Huyền
W4X nữ Gold Thái Bình Bùi Thị Thu Hiền
Gold Thái Bình Hà Thị Vui
Gold Thái Bình Phạm Thị Thảo
Gold Thái Bình Tạ Thanh Huyền
Vật Vật tự do 57kg nữ Gold Thái Bình PHẠM THỊ THUỲ LINH
Vật tự do 59kg nữ Gold Thái Bình Trần Thị Hà
Vật tự do 72kg nữ Gold Thái Bình Tô Thị Ninh
Vật tự do 76kg nữ Gold Thái Bình Phạm Anh Phương
Wushu 60kg nam Gold Thái Bình Bùi Trường Giang
Thái cực kiếm Dương gia nam Gold Thái Bình Phạm Quang Huy
Thái cực kiếm Dương gia nữ Gold Thái Bình Trần Diệu My
Thái cực quyền Dương gia nữ Gold Thái Bình Trần Diệu My