Ngày 22 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Trên 45kg đến 48kg nữ Gold Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Tâm
Trên 54kg đến 57kg nam Gold Tiền Giang Nguyễn Phi Thoàn
Trên 57kg đến 60kg nữ Gold Tiền Giang Nguyễn Huyền Trân
Trên 75kg đến 80kg nam Gold Tiền Giang Lê Bá Minh Tú
Trên 75kg đến 81kg nữ Gold Tiền Giang Bùi Thị Hồng Tươi
Cử tạ Cử đẩy nam 61kg Gold Tiền Giang Trần Văn Khang
Cử đẩy nam 81kg Gold Tiền Giang Vương Trương Khôi
Cử đẩy nữ 71kg Gold Tiền Giang Lâm Thị Mỹ Lê
Cử đẩy nữ 87kg Gold Tiền Giang Hồ Thị Hà Phương
Cử giật nam 81kg Gold Tiền Giang Vương Trương Khôi
Cử giật nữ 87kg Gold Tiền Giang Hồ Thị Hà Phương
Tổng cử nam 61kg Gold Tiền Giang Trần Văn Khang
Tổng cử nam 81kg Gold Tiền Giang Vương Trương Khôi
Tổng cử nữ 87kg Gold Tiền Giang Hồ Thị Hà Phương
Điền kinh Nhảy cao nam Gold Tiền Giang Nguyễn Thành Nhân
Kickboxing Lowkick -54kg nữ Gold Tiền Giang Mai Nguyễn Kim Hương
Pencak Silat 50kg nữ Gold Tiền Giang Trang Hồng My
80kg nam Gold Tiền Giang Phạm Thành Tâm
Rowing LW2x nữ Gold Tiền Giang Cao Ngọc Như Ý
Gold Tiền Giang Võ Thị Yến Phương
Taekwondo 80kg nam Gold Tiền Giang Phạm Minh Bảo Kha
Vovinam Trên 55 kg đến 60 kg nam Gold Tiền Giang Lê Ngọc Vĩnh Tường
Trên 57 kg đến 61 kg nữ Gold Tiền Giang Trần Thanh Hoa
Trên 65 kg đến 69 kg nữ Gold Tiền Giang Nguyễn Thị Mộng Kiều
Trên 65 kg đến 70 kg nam Gold Tiền Giang Lê Sơn Bạc
Trên 70 kg đến 75 kg nam Gold Tiền Giang Phan Thanh Ngân