Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Ba môn phối hợp Duathlon cá nhân nam Gold Thanh Hóa Hà Văn Nhật
Duathlon cá nhân nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Bích
Duathlon tiếp sức hỗn hợp Gold Thanh Hóa Bùi Văn Dũng
Gold Thanh Hóa Hà Văn Nhật
Gold Thanh Hóa Lê Thị Bích
Gold Thanh Hóa Lê Thị Lan
Bắn cung Cung 3 dây 70m nam Gold Thanh Hóa NGUYỄN MINH QUÝ
Cung 3 dây đôi nam nữ Gold Thanh Hóa NGUYỄN TRỌNG HẢI
Gold Thanh Hóa TỪ THỊ NAM
Cung 3 dây đồng đội nam Gold Thanh Hóa LÊ VĂN LỰC
Gold Thanh Hóa NGUYỄN HOÀI NAM
Gold Thanh Hóa NGUYỄN MINH QUÝ
Gold Thanh Hóa NGUYỄN TRỌNG HẢI
Bắn súng 10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nam Gold Thanh Hóa Nguyễn Xuân Đại Dương
Gold Thanh Hóa Phạm Văn Khánh
Gold Thanh Hóa Phan Văn Duy
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nữ Gold Thanh Hóa Đoàn Phương Thảo
Gold Thanh Hóa Lê Thị Mai
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Hương
50m súng trường nằm cá nhân nam Gold Thanh Hóa Phùng Lê Huyên
50m súng trường nằm đồng đội nam Gold Thanh Hóa Đỗ Mạnh Định
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thành Đạt
Gold Thanh Hóa Phùng Lê Huyên
50m súng trường nằm đồng đội nữ Gold Thanh Hóa Mai Thị Thương
Gold Thanh Hóa Tạ Trang Thư
Gold Thanh Hóa Vũ Thị Hải
Đĩa bay Skeet nam (50) Gold Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn
Gold Thanh Hóa Mai Anh Tuấn
Skeet đồng đội nam Gold Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn
Gold Thanh Hóa Mai Anh Tuấn
Gold Thanh Hóa Nguyễn Quốc Bảo
Skeet đồng đội nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Giang
Gold Thanh Hóa Phạm Thị Ngọc Thuý
Gold Thanh Hóa Phạm Thị Thu Trang
Skeet hỗn hợp đồng đội Gold Thanh Hóa THH (Lê Thị Giang; Mai Anh Tuấn)
Trap đồng đội nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Giang
Gold Thanh Hóa Phạm Thị Ngọc Thuý
Gold Thanh Hóa Phạm Thị Thu Trang
Trap hỗn hợp đồng đội Gold Thanh Hóa Mai Anh Tuấn
Gold Thanh Hóa Phạm Thị Ngọc Thuý
Bơi 100m bướm nữ Gold Thanh Hóa Phạm Thị Vân
100m tự do nữ Gold Thanh Hóa Phạm Thị Vân
200m ngửa nữ Gold Thanh Hóa Hoàng Thị Trang
50m bướm nữ Gold Thanh Hóa Phạm Thị Vân
50m tự do nữ Gold Thanh Hóa Phạm Thị Vân
Boxing Trên 60kg đến 63kg nữ Gold Thanh Hóa Trần Thị Linh
Trên 67kg đến 71kg nam Gold Thanh Hóa Nguyễn Hoàng Lâm
Canoeing 1000m K1 nam Gold Thanh Hóa Lục Văn Thực
500m K1 nam Gold Thanh Hóa Lục Văn Thực
Cầu mây Đội tuyển ba nam Gold Thanh Hóa Lê Hữu Minh Quang
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đạt
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đức
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đức
Gold Thanh Hóa Trần Ngọc Trung
Đồng đội ba nam Gold Thanh Hóa Lê Anh Tuấn
Gold Thanh Hóa Lê Đức Tâm
Gold Thanh Hóa Lê Hữu Minh Quang
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đạt
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đức
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đức
Gold Thanh Hóa Lê Văn Nghĩa
Gold Thanh Hóa Phạm Văn Cường
Gold Thanh Hóa Trần Ngọc Trung
Gold Thanh Hóa Trần Ngọc Vũ
Đồng đội đôi nam Gold Thanh Hóa Lê Anh Tuấn
Gold Thanh Hóa Lê Hữu Minh Quang
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đạt
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đức
Gold Thanh Hóa Lê Minh Đức
Gold Thanh Hóa Lê Văn Nghĩa
Gold Thanh Hóa Phạm Văn Cường
Gold Thanh Hóa Trần Ngọc Trung
Gold Thanh Hóa Trần Ngọc Vũ
Cử tạ Cử đẩy nam 96kg Gold Thanh Hóa Trần Xuân Dũng
Cử đẩy nữ 76kg Gold Thanh Hóa Hà Thị Hóa
Cử đẩy nữ 87kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Hòa
Cử giật nam 96kg Gold Thanh Hóa Trần Xuân Dũng
Cử giật nữ 76kg Gold Thanh Hóa Hà Thị Hóa
Cử giật nữ 87kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Hòa
Tổng cử nam 96kg Gold Thanh Hóa Trần Xuân Dũng
Tổng cử nữ 76kg Gold Thanh Hóa Hà Thị Hóa
Tổng cử nữ 87kg Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Hòa
Đấu kiếm Kiếm ba cạnh đồng đội nam Gold Thanh Hóa BÙI XUÂN LỰC
Gold Thanh Hóa LÊ NHỮ DUY ĐAN
Gold Thanh Hóa NGÂN QUỐC KIỆT
Gold Thanh Hóa NGUYỄN QUỐC VIỆT ANH
Kiếm liễu đồng đội nam Gold Thanh Hóa BÙI XUÂN LỰC
Gold Thanh Hóa LÊ NHỮ DUY ĐAN
Gold Thanh Hóa NGÂN QUỐC KIỆT
Gold Thanh Hóa NGUYỄN QUỐC VIỆT ANH
Kiếm liễu đồng đội nữ Gold Thanh Hóa LÊ KIM NGÂN
Gold Thanh Hóa PHẠM GIA NHƯ
Gold Thanh Hóa PHẠM THỊ KIM OANH
Gold Thanh Hóa TRẦN THỊ THẢO
Điền kinh 400m rào nam Gold Thanh Hóa Quách Công Lịch
7 môn Phối hợp Gold Thanh Hóa Phạm Thị Thảo
Nhảy sào nữ Gold Thanh Hóa Phạm Thị Vân Anh
Tiếp sức 4x400m hỗn hợp Nam nữ Gold Thanh Hóa Lương Văn Thao
Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Thương
Gold Thanh Hóa Nguyễn Tuấn Vũ
Gold Thanh Hóa Trịnh Yến Linh
Judo -48kg nữ Gold Thanh Hóa Hoàng Thị Tình
-52kg nữ Gold Thanh Hóa Hà Ngọc Chi
-66kg nam Gold Thanh Hóa Lê Văn Lợi
-73kg nam Gold Thanh Hóa Ngô Thành Đạt
-78kg nữ Gold Thanh Hóa Lý Thị Thùy Linh
Đồng đội nam nhỏ Gold Thanh Hóa Lường Hữu Biển
Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Nam
Đồng đội nữ lớn Gold Thanh Hóa Hà Ngọc Chi
Gold Thanh Hóa Hồ Thúy Hằng
Gold Thanh Hóa Lê Thị Phương Huế
Jujitsu Fighting +94kg nam Gold Thanh Hóa HOÀNG VĂN TÁM
Fighting 48kg nữ Gold Thanh Hóa NGUYỄN PHƯƠNG THUỲ
Fighting 63kg nữ Gold Thanh Hóa MAI THỊ XUÂN
Newaza - Gi +70kg nữ Gold Thanh Hóa NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
Karate Kumite +68kg nữ Gold Thanh Hóa Trương Thị Thương
Kumite -68kg nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Dung
Kumite -80kg nam Gold Thanh Hóa Vi Văn Hoan
Kickboxing Fullcontact -64kg nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Vũ Khánh Huyền
Lowkick -69kg nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Lương
Kurash -42kg nữ Gold Thanh Hóa Quách Thị Phượng
-45kg nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Quỳnh Tuyên
-70kg nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Phương Thảo
-90kg nam Gold Thanh Hóa Lê Quang Tuấn
Lặn Chân vịt đôi 100m nữ Gold Thanh Hóa CAO THỊ DUYÊN
Chân vịt đôi 200m nữ Gold Thanh Hóa CAO THỊ DUYÊN
Chân vịt đôi 400m nữ Gold Thanh Hóa CAO THỊ DUYÊN
Lặn vòi hơi chân vịt 100m nữ Gold Thanh Hóa CAO THỊ DUYÊN
Lặn vòi hơi chân vịt 50m nữ Gold Thanh Hóa CAO THỊ DUYÊN
Tiếp sức nam nữ phối hợp vòi hơi chân vịt 4 x 50m Gold Thanh Hóa THANH HOA
Muay 48kg-51kg nam Gold Thanh Hóa LÊ ĐỨC HOÀN
51kg-54kg nam Gold Thanh Hóa BÙI VĂN ĐẠI
57kg-60kg nữ Gold Thanh Hóa NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
60kg-63.5kg nữ Gold Thanh Hóa NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẬU
63.5kg-67kg nữ Gold Thanh Hóa NGUYỄN THỊ HƯƠNG
67kg- 71kg nam Gold Thanh Hóa NGUYỄN HỒNG QUÂN
67kg-71kg nữ Gold Thanh Hóa HÀN THỊ THÚY
71kg-75kg nam Gold Thanh Hóa PHẠM HÙNG HẢI
Pencak Silat 110kg nam Gold Thanh Hóa Phan Hoàng Việt
55kg nam Gold Thanh Hóa Nguyễn Thế Vũ
55kg nữ Gold Thanh Hóa Lường Thị Dung
60kg nam Gold Thanh Hóa Vũ Văn Kiên
65kg nam Gold Thanh Hóa Lê Bá Kết
65kg nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Mai
70kg nam Gold Thanh Hóa Phạm Tuấn Anh
75kg nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Thu Thảo
90kg nam Gold Thanh Hóa Lưu Vũ Tú
60kg nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Vân Anh
Rowing LM2x nam Gold Thanh Hóa Đinh Thế Đức
Gold Thanh Hóa Hà Văn Hiệp
M2- nam Gold Thanh Hóa Đinh Thế Đức
Gold Thanh Hóa Hà Văn Hiệp
M2x nam Gold Thanh Hóa Đinh Thế Đức
Gold Thanh Hóa Hà Văn Hiệp
Taekwondo 54kg nam Gold Thanh Hóa Nguyễn Đình Đông
67kg nữ Gold Thanh Hóa Phạm Ngọc Châm
73kg nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Hương
74kg nam Gold Thanh Hóa Bùi Xuân Kiên
Vật Vật tự do 50 - 53kg nam Gold Thanh Hóa Hoàng Văn Lợi
Vật tự do 50kg nữ Gold Thanh Hóa VŨ THỊ HẠNH
Vật tự do 53kg nữ Gold Thanh Hóa LÊ THỊ MỸ DUNG
Vật tự do 55kg nữ Gold Thanh Hóa NGUYỄN THỊ OANH
Vật tự do 57kg nữ Gold Thanh Hóa NGUYỄN THỊ ÁNH
Vật tự do 59kg nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Linh Huệ
Vật tự do 62kg nữ Gold Thanh Hóa Phạm Thị Thúy Hà
Vật tự do 65kg nữ Gold Thanh Hóa Hà Quỳnh Trang
Vật tự do 68kg nữ Gold Thanh Hóa Lương Thị Quyên
Vật tự do 72kg nữ Gold Thanh Hóa Nguyễn Thị Vinh
Vật tự do 74kg nam Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Tú
Vật tự do 76kg nữ Gold Thanh Hóa Đặng Thị Linh
Vật tự do 79kg nam Gold Thanh Hóa Trịnh Văn Long
Võ cổ truyền Trên 60kg đến 65kg nam Gold Thanh Hóa Lê Văn Sơn
Trên 60kg đến 65kg nữ Gold Thanh Hóa Trần Thị Hạnh
Trên 65kg đến 70kg nữ Gold Thanh Hóa Trần Thị Hậu
Trên 80kg đến 85kg nam Gold Thanh Hóa Lương Minh Cảnh
Vovinam Đơn luyện vũ khí nam: Tứ tượng côn pháp Gold Thanh Hóa Lê Văn Sơn
Quyền đồng đội nữ: Long hổ quyền Gold Thanh Hóa Lê Thị Thương
Gold Thanh Hóa Lê Thị Thuỷ
Gold Thanh Hóa Nguyễn Huyền Trang
Song luyện vũ khí nữ: Song luyện kiếm Gold Thanh Hóa Lê Thị Thuỷ
Gold Thanh Hóa Nguyễn Huyền Trang
Trên 45 kg đến 49 kg nữ Gold Thanh Hóa Hà Thị Ngân
Trên 50 kg đến 55 kg nam Gold Thanh Hóa Lê Văn Nam
Trên 53 kg đến 57 kg nữ Gold Thanh Hóa Lê Thị Hiền
Trên 61 kg đến 65 kg nữ Gold Thanh Hóa Vi Thị Hường
Trên 65 kg đến 70 kg nam Gold Thanh Hóa Trương Văn Tuấn
Trên 70 kg đến 75 kg nam Gold Thanh Hóa Bùi Anh Tuấn
Trên 75 kg đến 80 kg nam Gold Thanh Hóa Lưu Đức Điệp
Wushu 52kg nữ Gold Thanh Hóa Quách Thị Khánh Linh
60kg nữ Gold Thanh Hóa Hà Thị Cúc
70kg nữ Gold Thanh Hóa Phạm Thị Linh
Xe đạp 155Km Xuất phát đồng hành nam Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Lãm
3x5km tiếp sức băng đồng nam (XCR) Gold Thanh Hóa Nguyễn Hữu Sang
Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Lãm
Gold Thanh Hóa Phạm Minh Đạt
5km cá nhân tính giờ băng đồng nam (XCT) Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Lãm
cá nhân băng đồng Olympic nam (XCO) Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Lãm
đồng đội băng đồng Olympic nam (XCO) Gold Thanh Hóa Nguyễn Văn Lãm
Gold Thanh Hóa Vi Việt Quang