Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Canoeing 1000m C2 nữ Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Lý
Gold Thái Nguyên Trần Thị Kim Oanh
1000m C4 nữ Gold Thái Nguyên Lê Thị Lan Anh
Gold Thái Nguyên Nguyễn Hồng Thái
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Lý
Gold Thái Nguyên Trần Thị Kim Oanh
1000m K2 nữ Gold Thái Nguyên Dương Thị Phượng
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Hoa
1000m K4 nữ Gold Thái Nguyên Cao Thị Anh
Gold Thái Nguyên Dương Thị Liên
Gold Thái Nguyên Ngô Phương Thảo
Gold Thái Nguyên Trần Thị Cúc
200m C1 nữ Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
200m C2 nữ Gold Thái Nguyên Nguyễn Hồng Thái
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
200m C4 nữ Gold Thái Nguyên Lê Thị Lan Anh
Gold Thái Nguyên Nguyễn Hồng Thái
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Lý
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
200m K1 nữ Gold Thái Nguyên Dương Thị Liên
200m K2 nữ Gold Thái Nguyên Cao Thị Anh
Gold Thái Nguyên Ngô Phương Thảo
200m K4 nữ Gold Thái Nguyên Cao Thị Anh
Gold Thái Nguyên Dương Thị Liên
Gold Thái Nguyên Ngô Phương Thảo
Gold Thái Nguyên Trần Thị Cúc
500m C2 nữ Gold Thái Nguyên Nguyễn Hồng Thái
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
500m C4 nữ Gold Thái Nguyên Lê Thị Lan Anh
Gold Thái Nguyên Nguyễn Hồng Thái
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Lý
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngân
500m K4 nữ Gold Thái Nguyên Cao Thị Anh
Gold Thái Nguyên Dương Thị Liên
Gold Thái Nguyên Ngô Phương Thảo
Gold Thái Nguyên Trần Thị Cúc
Cờ vua Cờ nhanh đôi nam nữ Gold Thái Nguyên Hoàng Tấn Đức
Gold Thái Nguyên Lê Thị Hà
Cử tạ Cử giật nữ 81kg Gold Thái Nguyên Nguyễn Hồng Thi
Đẩy gậy Trên 60 đến 63kg nam Gold Thái Nguyên Nguyễn Đức Nguyện
Trên 60 đến 63kg nữ Gold Thái Nguyên Đàm Thị Thuận
Trên 66 đến 69kg nữ Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Yên
Trên 69 đến 72kg nam Gold Thái Nguyên Lao Minh Đông
Jujitsu Newaza - Gi 45kg nữ Gold Thái Nguyên PHÙNG THỊ HUỆ
Newaza - Gi 48kg nữ Gold Thái Nguyên HOÀNG THỊ HOÀI
Newaza - Gi 57kg nữ Gold Thái Nguyên DƯƠNG THỊ HỒNG TRANG
Newaza - Gi 63kg nữ Gold Thái Nguyên ĐẶNG THỊ THÚY VÂN
Newaza - NoGi 45kg nữ Gold Thái Nguyên TẢI THỊ HẬU
Newaza - NoGi 52kg nữ Gold Thái Nguyên DƯƠNG THỊ MƠ
Newaza - NoGi 57kg nữ Gold Thái Nguyên ĐẶNG THỊ HUYỀN
Newaza - NoGi 63kg nữ Gold Thái Nguyên HOÀNG THỊ NHẬT QUẾ
Karate Kumite đồng đội nữ nhóm 2 Gold Thái Nguyên Đỗ Thị Ngọc Linh
Gold Thái Nguyên Lò Ngọc Hà
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Ngọc Tú
Kéo co 520kg nam Gold Thái Nguyên Công Xuân Trường
Gold Thái Nguyên Đặng Văn Tuấn
Gold Thái Nguyên Đinh Quốc Trung
Gold Thái Nguyên Dương Thế Hiển
Gold Thái Nguyên Hà Thành Lâm
Gold Thái Nguyên Hà Văn Khởi
Gold Thái Nguyên Hoàng Văn Khải
Gold Thái Nguyên Lê Thế Duy
Gold Thái Nguyên Lê Văn Hoàng
Gold Thái Nguyên Lê Xuân Nam
Gold Thái Nguyên Luân Quang Trung
Gold Thái Nguyên Lục Văn Đoàn
530kg hỗn hợp nam nữ Gold Thái Nguyên Trần Thị Huyền Trang
Gold Thái Nguyên Trần Thị Sinh
Gold Thái Nguyên Trần Thị Thạch
Gold Thái Nguyên Trần Văn Duy
Gold Thái Nguyên Triệu Quy Phúc
Gold Thái Nguyên Triệu Thị Minh
Gold Thái Nguyên Vừ Thị Ny
Gold Thái Nguyên Vy Văn Du
560kg nữ Gold Thái Nguyên Đặng Thị Việt Hà
Gold Thái Nguyên Hoàng Thị Dương Ánh
Gold Thái Nguyên Lò Minh Khánh
Gold Thái Nguyên Lò Thị Thu Ngân
Gold Thái Nguyên Lương Thị Hạnh
Gold Thái Nguyên Mai Thùy Dung
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thanh Trà
Gold Thái Nguyên Nguyễn Thị Kiều Mai
Khiêu vũ thể thao Jive Gold Thái Nguyên TNG (Nguyễn Quang Huy, Đàm Thùy Linh)
Kickboxing Fullcontact -56kg nữ Gold Thái Nguyên Dương Thị Thanh Bình
Fullcontact -60kg nữ Gold Thái Nguyên Trần Thị Ngọc Ánh
Fullcontact -64kg nữ Gold Thái Nguyên Hoàng Thị Thu
Lowkick -46kg nữ Gold Thái Nguyên Tạ Thị Kim Yến
Lowkick -54kg nữ Gold Thái Nguyên Dương Thị Ngọc Anh
Lowkick -60kg nữ Gold Thái Nguyên Triệu Thị Toàn
Muay 51kg-54kg nữ Gold Thái Nguyên NGUYỄN VŨ QUỲNH HOA
54kg-57kg nữ Gold Thái Nguyên NGUYỄN THỊ THU UYÊN
57kg-60kg nữ Gold Thái Nguyên BÀNG THỊ MAI
60kg-63.5kg nữ Gold Thái Nguyên NÔNG THỊ YẾN
63.5kg-67kg nam Gold Thái Nguyên BÀNG QUANG THẮNG
63.5kg-67kg nữ Gold Thái Nguyên NGÔ KHÁNH LINH
Rowing LM2- nam Gold Thái Nguyên Dương Văn Kiên
Gold Thái Nguyên Nguyễn Đức Công
LM4- nam Gold Thái Nguyên Dương Văn Công
Gold Thái Nguyên Dương Văn Kiên
Gold Thái Nguyên Lý Tự Trọng
Gold Thái Nguyên Nguyễn Đức Công
Vật Vật cổ điển 72kg Gold Thái Nguyên NGUYỄN ANH TUÂN
Vật cổ điển 77kg Gold Thái Nguyên NGUYỄN ĐỨC VIỆT
Vật cổ điển 87kg Gold Thái Nguyên NGUYỄN TIẾN HIẾU
Vật tự do 57kg nam Gold Thái Nguyên Ngô Đình Hoàng
Vật tự do 61kg nam Gold Thái Nguyên Đào Duy Phú
Vật dân tộc Trên 66 đến 69kg Gold Thái Nguyên Chu Bá Quang Hoàng
Trên 72 đến 75kg Gold Thái Nguyên Bùi Duy Hiếu
Trên 75 đến 78kg Gold Thái Nguyên Lường Văn Lương
Trên 78 đến 81kg Gold Thái Nguyên Mai Văn Luật
Trên 81 đến 84kg Gold Thái Nguyên Trần Văn An
Wushu 65kg nữ Gold Thái Nguyên Vũ Thị Hoài Linh
Đao thuật nam Gold Thái Nguyên Nguyễn Tùng Bách
Trường quyền nam Gold Thái Nguyên Nguyễn Tùng Bách