Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bóng bàn Đôi nữ Gold Tây Ninh Chung Thị Mỹ Huyền
Gold Tây Ninh Võ Kim Thắm
Điền kinh Đẩy tạ nam Gold Tây Ninh Unh Ra
Nhảy sào nữ Gold Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Nguyên
Kickboxing Fullcontact -64kg nữ Gold Tây Ninh Trần Thị Tuyết Nhung
Lân sư rồng Mai hoa thung nam nữ Gold Tây Ninh Dương Tấn Phi
Gold Tây Ninh Huỳnh Tâm Huy
Gold Tây Ninh Huỳnh Thị Kim Oanh
Gold Tây Ninh Lê Hữu Thọ
Gold Tây Ninh Nguyễn Ngô Đức
Quần vợt Đôi nam Gold Tây Ninh Lý Hoàng Nam
Gold Tây Ninh Trịnh Linh Giang
Đơn nam Gold Tây Ninh Lý Hoàng Nam
Đồng đội nam Gold Tây Ninh Lý Hoàng Nam
Gold Tây Ninh Nguyễn Phi Anh Vũ
Gold Tây Ninh Trịnh Linh Giang
Gold Tây Ninh Vũ Hà Minh Đức
Taekwondo 53kg nữ Gold Tây Ninh Phan Thị Hoàng Lam
Võ cổ truyền Trên 75kg đến 80kg nam Gold Tây Ninh Ngô Tùng Chương
Wushu 52kg nữ Gold Tây Ninh Võ Ngọc Hân