Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Cung 1 dây 30m nữ Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ THANH NHI
Cung 1 dây 50m nữ Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ THANH NHI
Cung 1 dây 60m nữ Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ THANH NHI
Cung 1 dây cá nhân nữ Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ THANH NHI
Cung 1 dây đồng đội nữ Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ ANH THƯ
Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ THANH NHI
Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Gold Thừa Thiên - Huế PHÙNG THỊ BÍCH PHƯƠNG
Cung 1 dây toàn năng nữ Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ THANH NHI
Cầu mây Đôi nam Gold Thừa Thiên - Huế Bùi Châu Thanh Tùng
Gold Thừa Thiên - Huế Dương Phương Nam
Gold Thừa Thiên - Huế Huỳnh Ngọc Bảo Long
Đá cầu Gold Thừa Thiên - Huế Trần Mạnh Cường
Gold Thừa Thiên - Huế Trần Thanh Huy
Đôi nam nữ Gold Thừa Thiên - Huế Lê Văn Đông
Gold Thừa Thiên - Huế Phan Thị Tuyết
Đôi nữ Gold Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Thùy Linh
Gold Thừa Thiên - Huế Phan Thị Tuyết
Đội tuyển nam Gold Thừa Thiên - Huế Đặng Văn Nhật
Gold Thừa Thiên - Huế Hoàng Hữu Phước
Gold Thừa Thiên - Huế Lê Thừa Phúc
Gold Thừa Thiên - Huế Lê Văn Đông
Gold Thừa Thiên - Huế Ngô Đức Hòa
Gold Thừa Thiên - Huế Ngô Văn Hùng
Đội tuyển nữ Gold Thừa Thiên - Huế Đinh Hữu Ánh Nguyệt
Gold Thừa Thiên - Huế Hồ Thị Kim Yến
Gold Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Thùy Linh
Gold Thừa Thiên - Huế Phạm Thị Kim Oanh
Gold Thừa Thiên - Huế Phạm Thu Thủy
Gold Thừa Thiên - Huế Trần Quang Uyển My
Đồng đội nữ Gold Thừa Thiên - Huế Đinh Hữu Ánh Nguyệt
Gold Thừa Thiên - Huế Hồ Thị Kim Yến
Gold Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Thùy Linh
Gold Thừa Thiên - Huế Phạm Diễm Quỳnh
Gold Thừa Thiên - Huế Phạm Thị Kim Oanh
Gold Thừa Thiên - Huế Phạm Thu Thủy
Gold Thừa Thiên - Huế Phan Thị Tuyết
Gold Thừa Thiên - Huế Trần Quang Uyển My
Gold Thừa Thiên - Huế Võ Thị Lành
Judo -78kg nữ Gold Thừa Thiên - Huế Dương Thị Quỳnh Như
Jujitsu Fighting 62kg nam Gold Thừa Thiên - Huế TÔN THẤT LIÊM
Fighting 69kg nam Gold Thừa Thiên - Huế VĂN SỬU
Newaza - Gi 62kg nam Gold Thừa Thiên - Huế ĐỖ HOÀNG LÂM
Newaza - Gi 77kg nam Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THÀNH NAM
Karate Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ Gold Thừa Thiên - Huế Nguyễn Duy Hiếu
Gold Thừa Thiên - Huế Phạm Đinh Sơn
Gold Thừa Thiên - Huế Trần Ngọc Thanh Trúc
Gold Thừa Thiên - Huế Trần Viết Thái
Kumite +84kg nam Gold Thừa Thiên - Huế Lê Trung Dũng
Kumite -44kg nữ Gold Thừa Thiên - Huế Hồ Thị Hoài Tành
Kumite -71kg nam Gold Thừa Thiên - Huế Trần Viết Duy Quân
Kumite -75kg nam Gold Thừa Thiên - Huế Hồ Đình Thuận
Kumite -84kg nam Gold Thừa Thiên - Huế Lê Minh Thuận
Taekwondo 62kg nữ Gold Thừa Thiên - Huế Đỗ Thị Thanh Ngân
Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV Gold Thừa Thiên - Huế Đỗ Thị Thanh Ngân
Gold Thừa Thiên - Huế Hồ Thị Linh Tâm
Gold Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Trà My
Gold Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Trang
Gold Thừa Thiên - Huế Trần Thị Ni
Vật Vật cổ điển 130kg Gold Thừa Thiên - Huế PHAN CẢNH ĐẠT
Vật tự do 125kg nam Gold Thừa Thiên - Huế Hồ Đăng Trọng Khánh
Vật tự do 50 - 53kg nam Gold Thừa Thiên - Huế Phạm Văn Vũ
Vật tự do 50kg nữ Gold Thừa Thiên - Huế LÊ THỊ ÁI HOA
Vật tự do 53kg nữ Gold Thừa Thiên - Huế ĐOÀN THỊ KIM OANH
Vật tự do 55kg nữ Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ MỸ LINH
Vật tự do 57kg nữ Gold Thừa Thiên - Huế NGUYỄN THỊ MỸ TRANG
Vật tự do 62kg nữ Gold Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Vật tự do 68kg nữ Gold Thừa Thiên - Huế Lê Thị Quỳnh Như
Vật tự do 86kg nam Gold Thừa Thiên - Huế Phạm Phước Rin
Vật tự do 97kg nam Gold Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Quảng
Vật dân tộc Trên 60 đến 63kg Gold Thừa Thiên - Huế Phạm Văn Có
Trên 69 đến 72kg Gold Thừa Thiên - Huế Nguyễn Doãn Dũng