Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Cung 3 dây 50m nam Gold Trà Vinh TRẦN THANH TÙNG
Cung 3 dây 50m nữ Gold Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HOA
Cung 3 dây 90m nam Gold Trà Vinh TRẦN THANH TÙNG
Cung 3 dây toàn năng nam Gold Trà Vinh TRẦN THANH TÙNG
Bi sắt Bộ ba 2 nam 1 nữ Gold Trà Vinh TRÀ VINH (Hưng Nhân Phương)
Bộ ba nữ Gold Trà Vinh TRÀ VINH (Na Ra Thảo Thảo Trường)
Điền kinh Ném búa nữ Gold Trà Vinh Lê Thị Thu Ngân
Ném đĩa nữ Gold Trà Vinh Kim Thị Huyền
Judo -42kg nữ Gold Trà Vinh Nguyễn Thạch Hồng Khuyên
-45kg nữ Gold Trà Vinh Nguyễn Thạch Hải Yến
-57kg nữ Gold Trà Vinh Thạch Thị Ngọc Mai
-90kg nam Gold Trà Vinh Phạm Thành Tín
Đồng đội nữ nhỏ Gold Trà Vinh Nguyễn Thạch Hải Yến
Gold Trà Vinh Nguyễn Thạch Hồng Khuyên
Gold Trà Vinh Nguyễn Thị Hồng Thắm
Karate Kumite đồng đội nữ nhóm 1 Gold Trà Vinh Nguyễn Tăng Mỹ Quyên
Gold Trà Vinh Quách Thị Kiều Trang
Gold Trà Vinh Trần Mai Chinh
Taekwondo trên 73kg nữ Gold Trà Vinh Trần Nguyễn Ánh Ngân
Thể dục Aerobic Aerobic Step - Senior Gold Trà Vinh Đặng Chí Bảo
Gold Trà Vinh Kim Loan Thanh Ngân
Gold Trà Vinh Lê Dương Gia Hân
Gold Trà Vinh Lê Quang Huy
Gold Trà Vinh Nguyễn Huỳnh Hoài Thương
Gold Trà Vinh Nguyễn Thị Thu Thảo
Gold Trà Vinh Phạm Huỳnh Bảo Trân
Gold Trà Vinh Thạch Nguyễn Như Ý
Nhóm 3 người - Senior Gold Trà Vinh Đặng Chí Bảo
Gold Trà Vinh Nguyễn Thị Thu Thảo
Gold Trà Vinh Phạm Huỳnh Bảo Trân
Nhóm 5 người - Senior Gold Trà Vinh Đặng Chí Bảo
Gold Trà Vinh Lê Quang Huy
Gold Trà Vinh Nguyễn Thị Thu Thảo
Gold Trà Vinh Phạm Huỳnh Bảo Trân
Gold Trà Vinh Thạch Nguyễn Như Ý