Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Cung 1 dây 50m nam Gold Vĩnh Long LÊ QUỐC PHONG
Cung 1 dây 70m nam Gold Vĩnh Long NGUYỄN DUY
Cung 1 dây 90m nam Gold Vĩnh Long NGUYỄN DUY
Cung 1 dây cá nhân nam Gold Vĩnh Long NGUYỄN DUY
Cung 1 dây đôi nam nữ Gold Vĩnh Long NGUYỄN DUY
Gold Vĩnh Long NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Cung 1 dây đồng đội nam Gold Vĩnh Long LÊ QUỐC PHONG
Gold Vĩnh Long NGUYỄN DUY
Gold Vĩnh Long NGUYỄN PHAN DỰ
Gold Vĩnh Long NGUYỄN TẤN HÙNG
Cung 1 dây toàn năng nam Gold Vĩnh Long NGUYỄN DUY
Cung 3 dây 30m nữ Gold Vĩnh Long NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Cung 3 dây 50m nữ Gold Vĩnh Long NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Cung 3 dây 60m nữ Gold Vĩnh Long NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Cung 3 dây 70m nữ Gold Vĩnh Long NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Cung 3 dây cá nhân nam Gold Vĩnh Long NGUYỄN VĂN ĐẦY
Cung 3 dây đồng đội nam Gold Vĩnh Long NGUYỄN QUANG LÂM
Gold Vĩnh Long NGUYỄN THANH NAM
Gold Vĩnh Long NGUYỄN VĂN ĐẦY
Gold Vĩnh Long THẠCH PHI HÙNG
Cung 3 dây đồng đội nữ Gold Vĩnh Long HUỲNH THỊ HỒNG GẤM
Gold Vĩnh Long NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN
Gold Vĩnh Long NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Gold Vĩnh Long PHẠM THỊ A THI
Bơi 100m bướm nữ Gold Vĩnh Long Nguyễn Thị Nhật Lam
200m hỗn hợp nữ Gold Vĩnh Long Nguyễn Thị Nhật Lam
400m hỗn hợp nữ Gold Vĩnh Long Nguyễn Thị Nhật Lam
50m bướm nam Gold Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Khang
Cầu mây Đội tuyển ba nam Gold Vĩnh Long Huỳnh Ngọc Sang
Gold Vĩnh Long Ngô Thanh Long
Gold Vĩnh Long Nguyễn Huy Quyền
Gold Vĩnh Long Nguyễn Lê Trung Hải
Gold Vĩnh Long Nguyễn Thế Huy
Đồng đội bốn nam Gold Vĩnh Long Huỳnh Đức Quý
Gold Vĩnh Long Huỳnh Ngọc Sang
Gold Vĩnh Long Lê Phúc Gia
Gold Vĩnh Long Lê Quốc Đạt
Gold Vĩnh Long Ngô Thanh Long
Gold Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Huy
Gold Vĩnh Long Nguyễn Huy Quyền
Gold Vĩnh Long Nguyễn Lê Trung Hải
Gold Vĩnh Long Nguyễn Thanh Tâm
Gold Vĩnh Long Nguyễn Thế Huy
Đồng đội đôi nam Gold Vĩnh Long Huỳnh Đức Quý
Gold Vĩnh Long Huỳnh Ngọc Sang
Gold Vĩnh Long Lê Phúc Gia
Gold Vĩnh Long Lê Quốc Đạt
Gold Vĩnh Long Ngô Thanh Long
Gold Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Huy
Gold Vĩnh Long Nguyễn Huy Quyền
Gold Vĩnh Long Nguyễn Lê Trung Hải
Gold Vĩnh Long Nguyễn Thanh Tâm
Gold Vĩnh Long Nguyễn Thế Huy
Điền kinh 100m rào nữ Gold Vĩnh Long Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Ném búa nam Gold Vĩnh Long Tăng Văn Hải
Ném búa nữ Gold Vĩnh Long Bùi Lưu Phương Ngân
Ném lao nữ Gold Vĩnh Long Trần Thị Thu Trinh
Taekwondo 49kg nữ Gold Vĩnh Long Trương Thị Kim Tuyền
67kg nữ Gold Vĩnh Long Lê Thị Ngọc Yến
68kg nam Gold Vĩnh Long Dương Hữu Đạt
Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV Gold Vĩnh Long Lê Thị Ngọc Yến
Gold Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Đồng
Gold Vĩnh Long Nguyễn Thị Như Ý
Gold Vĩnh Long Trương Thị Cẩm Hồng
Gold Vĩnh Long Trương Thị Kim Tuyền
Quyền cá nhân nữ Gold Vĩnh Long Nguyễn Phan Khánh Hân
trên 73kg nữ Gold Vĩnh Long Đinh Thị Mỹ Linh
Vovinam Đơn luyện tay không nam: Ngũ môn quyền Gold Vĩnh Long Trần Quốc Duy Khánh
Đơn luyện tay không nữ: Long hổ quyền Gold Vĩnh Long Tăng Thị Kim Thuỷ
Đơn luyện tay không nữ: Viên phương quyền Gold Vĩnh Long Hàng Thị Diểm My
Quyền đồng đội nữ: Long hổ quyền Gold Vĩnh Long Dương Thị Linh Châu
Gold Vĩnh Long Hàng Thị Diểm My
Gold Vĩnh Long Tăng Thị Kim Thuỷ
Trên 50 kg đến 55 kg nam Gold Vĩnh Long Nguyễn Đạt Duy Long
Xe đạp 4km đồng đội tính giờ cự ly ngắn nam Gold Vĩnh Long Đặng Văn Bảo Anh
Gold Vĩnh Long Nguyễn Minh Thiện
Gold Vĩnh Long Nguyễn Nhựt Phát
Gold Vĩnh Long Võ Thanh An
500m cá nhân tốc độ nam Gold Vĩnh Long Trần Khánh Duy
80km đồng đội tính giờ nam Gold Vĩnh Long Đặng Văn Bảo Anh
Gold Vĩnh Long Nguyễn Minh Thiện
Gold Vĩnh Long Nguyễn Nhựt Phát
Gold Vĩnh Long Võ Thanh An