Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Cung 1 dây 30m nam Gold Vĩnh Phúc BÙI VĂN THIỆN
Cung 1 dây 50m nam Gold Vĩnh Phúc BÙI VĂN THIỆN
Cung 1 dây 70m nữ Gold Vĩnh Phúc PHÙNG THỊ NGỌC HÀ
Bắn súng 10m súng trường hơi đồng đội nữ Gold Vĩnh Phúc Đỗ Thúy Hiền
Gold Vĩnh Phúc Dương Thuỳ Linh
Gold Vĩnh Phúc Phùng Thị Lan Hương
10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Gold Vĩnh Phúc Đỗ Thúy Hiền
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Minh Quang
Double Trap đồng đội nữ Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Kiều Trang
Gold Vĩnh Phúc Phùng Thị Thảo
Gold Vĩnh Phúc Phùng Thuỳ Dương
Trap đồng đội nữ Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Kiều Trang
Gold Vĩnh Phúc Phùng Thị Thảo
Gold Vĩnh Phúc Phùng Thuỳ Dương
Canoeing 1000m C1 nữ Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương
1000m C2 nữ Gold Vĩnh Phúc Bùi Thị Yến
Gold Vĩnh Phúc Diệp Thị Hương
1000m C4 nữ Gold Vĩnh Phúc Bùi Thị Yến
Gold Vĩnh Phúc Diệp Thị Hương
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hải Ánh
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương
200m C1 nữ Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương
200m C2 nữ Gold Vĩnh Phúc Bùi Thị Yến
Gold Vĩnh Phúc Diệp Thị Hương
200m C4 nữ Gold Vĩnh Phúc Bùi Thị Yến
Gold Vĩnh Phúc Diệp Thị Hương
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hải Ánh
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương
500m C1 nữ Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương
500m C4 nữ Gold Vĩnh Phúc Bùi Thị Yến
Gold Vĩnh Phúc Diệp Thị Hương
Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hải Ánh
Gold Vĩnh Phúc Trương Thị Phương
Jujitsu Fighting 63kg nữ Gold Vĩnh Phúc NGUYỄN THI THANH HƯƠNG
Newaza - Gi 85kg nam Gold Vĩnh Phúc VĂN TRỌNG ĐỨC ANH
Newaza - NoGi +94kg nam Gold Vĩnh Phúc PHẠM HOÀNG LONG
Karate Kumite -50kg nam Gold Vĩnh Phúc Đỗ Duy Khánh
Kumite -61kg nữ Gold Vĩnh Phúc Hoàng Hải Yến
Pencak Silat 75kg nam Gold Vĩnh Phúc Vũ Đức Hùng
80kg nam Gold Vĩnh Phúc Dương Văn Lộc
95kg nam Gold Vĩnh Phúc Hoàng Đăng Khoa
70 kg nữ Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Yến
Vật Vật tự do 57kg nam Gold Vĩnh Phúc Lý Văn Tiến
Vật tự do 61kg nam Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Quyết Tiến
Vật tự do 92kg nam Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Cảnh
Vật tự do 97kg nam Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thế Cử
Vật dân tộc Trên 51 đến 54kg Gold Vĩnh Phúc Đỗ Xuân Lập
Trên 57 đến 60kg Gold Vĩnh Phúc Hà Quang Thẩm
Trên 63 đến 66kg Gold Vĩnh Phúc Trần Văn Tòng
Trên 72 đến 75kg Gold Vĩnh Phúc Ngô Thành Tân
Trên 81 đến 84kg Gold Vĩnh Phúc Trần Văn Tuấn
Wushu 56kg nữ Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hằng
Thái cực quyền Dương gia nam Gold Vĩnh Phúc Nguyễn Phi Long