Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Ba môn phối hợp Triathlon tiếp sức hỗn hợp Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Hiệp
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Văn Tùng
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Quách Hoàng Việt
Bắn cung Cung 1 dây 30m nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu NÔNG VĂN LINH
Cung 1 dây 90m nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu NÔNG VĂN LINH
Cung 1 dây cá nhân nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu NÔNG VĂN LINH
Cung 1 dây đồng đội nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu HUỲNH NHƯ THANH VINH
Gold Bà Rịa - Vũng tàu LÊ MINH CHIẾN
Gold Bà Rịa - Vũng tàu NGUYỄN VĂN QUÝ
Gold Bà Rịa - Vũng tàu NÔNG VĂN LINH
Cung 1 dây toàn năng nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu NÔNG VĂN LINH
Cung 3 dây 70m nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu TRẦN NHẬT HOÀNG
Cung 3 dây 90m nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu TRẦN NHẬT HOÀNG
Bi sắt Đôi nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu BÀ RỊA VŨNG TÀU 1 (Nguyễn Văn Trai, Lê Minh Hải)
Đơn nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Huỳnh Công Tâm
Kỹ thuật nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Huỳnh Công Tâm
Billiards & Snooker English Billiards đôi nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Hồng Đức
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Minh Đẳng
Pool 9- ball nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Trần Tú Trân
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Phương Uyên
Pool 9-ball đôi nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Lô Văn Xuân
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Hoàng Tuấn
Pool 9-ball nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Phúc Long
Snooker 6 bi đỏ đôi nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Đinh Nguyễn Hoàng
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thanh Tùng
Bóng chuyền bãi biển Bóng chuyền bãi biển nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu BÙI HẢI ĐĂNG
Gold Bà Rịa - Vũng tàu HUỲNH ĐẶNG HOÀI THANH
Gold Bà Rịa - Vũng tàu LIÊU HOÀNG QUỐC PHONG
Gold Bà Rịa - Vũng tàu VŨ QUỐC KHẢI
Cờ tướng Cờ truyền thống đồng đội nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Đỗ Thế Chiến
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Phan Long Vũ Trụ
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Phan Thanh Giản
Cờ vua Cờ ASEAN cá nhân Gold Bà Rịa - Vũng tàu Phan Nguyễn Đăng Kha
Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Đinh Đức Trọng
Gold Bà Rịa - Vũng tàu PHẠM MINH HOÀNG
Golf Đồng đội nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Lê Nguyễn Minh Anh
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Ngô Bảo Nghi
Judo -52kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Hà Anh Thư
-70kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Diệu Tiên
-78kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Võ Thị Phương Quỳnh
-81kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Trần Thanh Hiển
Đồng đội nam lớn Gold Bà Rịa - Vũng tàu Bùi Văn Sơn
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Đỗ Trần Minh Thuận
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Trần Thanh Hiển
Juno Kata Gold Bà Rịa - Vũng tàu Đỗ Trần Cẩm Tú
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Vũ Hoàng Khánh Ngọc
Katame No Kata Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Ngọc Tường Vy
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Ninh Thuận
Kodokan Goshin Jutsu Gold Bà Rịa - Vũng tàu Hà Minh Minh Đức
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thành Đạt
Jujitsu Newaza - Gi 57kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu VƯƠNG VÕ KIM THANH
Newaza - Gi 62kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu NGUYỄN THANH DUY
Newaza - Gi 77kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu VÕ TẤN PHÁT
Newaza - NoGi 57kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu ĐẶNG NHƯ NGỌC
Karate Kata đồng đội nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Bùi Đức Ngọc Hải
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Đặng Chương
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Trương Minh Tâm
Kickboxing Fullcontact -63.5kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Tạ Đức Dũ
Lowkick -57kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Tiến Phát
Lowkick -60kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Bùi Hà Mộc Nhi
Kurash -100kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Ngô Tường Thạnh
-70kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Thanh Trâm
-81kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Đào Quốc Dũng
-90kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Lê Khắc Nhân
Muay 45kg-48kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu PHẠM ĐÌNH ĐỀ
51kg-54kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu THẠCH SA PHA
60kg-63.5kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu NGUYỄN NGỌC TÚ
67kg- 71kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu NGUYỄN ĐÔ
Võ cổ truyền Biểu diễn Quyền nam: Phong Hoa Đao + Thanh Long Độc Kiếm Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Tuấn Trọng
Trên 65kg đến 70kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Thanh Hằng
Trên 80kg đến 85kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Trần Văn Chiều
Vovinam Đơn luyện tay không nam: Ngũ môn quyền Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Hoàng Duy
Song luyện tay không nam: Song luyện vật 2 Gold Bà Rịa - Vũng tàu Bùi Văn Anh
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Văn Cảnh
Song luyện vũ khí nam: Song luyện mã tấu Gold Bà Rịa - Vũng tàu Bùi Văn Anh
Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Văn Cảnh
Trên 45 kg đến 49 kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Sâm Thuỵ Bội Như
Trên 45kg đến 50kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Bùi Ngọc Sơn
Trên 49 kg đến 53 kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Huỳnh Triệu Vy
Trên 75 kg đến 80 kg nam Gold Bà Rịa - Vũng tàu Trần Quang Minh
Wushu 56kg nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Duyên
Nam côn nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Xuân Lựu
Thái cực kiếm Trần gia nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Minh Tâm
Thái cực quyền Dương gia nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Minh Tâm
Thái cực quyền Trần gia nữ Gold Bà Rịa - Vũng tàu Nguyễn Thị Minh Tâm