Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Kim Thị Huyền
Đoàn Trà Vinh
Ngày sinh 4/28/2003 Giới tính Nữ
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Điền kinh
Kết quả thi đấu