Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Mai Hiếu Linh
Đoàn Đồng Tháp
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nữ
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ vua
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - VÁN 1 0.5 - Nguyễn Hồng Anh HCM
11/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - VÁN 2 1 - Võ Mai Trúc BDU
12/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - VÁN 3 0.5 - Nguyễn Thị Minh Thư HNO
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - VÁN 4 0 - Lương Hoàng Tú Linh BGI
13/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - VÁN 5 0.5 - Trần Thị Hồng Ngọc BGI
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - VÁN 6 0 - Lê Thái Hoàng Ánh HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - VÁN 7 1 - Đỗ Đinh Hồng Chinh DTP
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - VÁN 8 1 - Lê Khắc Minh Thư TTH
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - VÁN 9 0.5 - Cao Minh Trang HPG
18/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nữ - Vòng bảng 1 - Trần Phương Vi QNH