Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Minh Thắng
Đoàn TP Hà Nội
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ vua
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 1 1 - Nguyễn Nam Kiệt HNO
11/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 2 1 - Đinh Nho Kiệt HNO
12/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 3 1 - Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 4 1 - Trần Tuấn Minh HNO
13/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 5 0.5 - Đặng Hoàng Sơn HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 6 0.5 - Phạm Chương HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 7 1 - Trần Mạnh Tiến CTH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 8 0.5 - Lê Hữu Thái LDG
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 9 1 - Phạm Trần Gia Phúc HCM
16/12/2022 12:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Chung kết Phạm Chương HCM

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
17/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 1.5-0.5 VN - Bình Dương
19/12/2022 03:00 Cờ nhanh đôi nam nữ - Chung kết 0-2 VN - Thái Nguyên