Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Đặng Anh Minh
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ vua
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 1 1 - Đoàn Văn Đức QD
11/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 2 0 - Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM
12/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 3 1 - Đỗ An Hòa NBI
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 4 0 - Phạm Trần Gia Phúc HCM
13/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 5 1 - Nguyễn Trần Duy Anh HNO
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 6 0.5 - Đinh Nho Kiệt HNO
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 7 0 - Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải DTP
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 8 0.5 - Nguyễn Đức Việt HNO
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 9 0.5 - Phạm Xuân Đạt HNO