Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phạm Chương
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ vua
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 1 1 - Nguyễn Hoàng Đăng Huy CTH
11/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 2 1 - Nguyễn Văn Toàn Thành QD
12/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 3 0 - Lê Hữu Thái LDG
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 4 1 - Nguyễn Hạ Thi Hải DNG
13/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 5 1 - Trần Ngọc Lân HNO
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 6 0.5 - Trần Minh Thắng HNO
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 7 1 - Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 8 1 - Trần Tuấn Minh HNO
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 9 0.5 - Bành Gia Huy HNO
16/12/2022 12:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Chung kết Trần Minh Thắng HNO
17/12/2022 08:00 Cờ chớp cá nhân nam - Vòng bảng 0.5 - Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO
17/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Chung Kết 1 - Hoàng Minh Hiếu HNO
18/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Vòng bảng 1 - Nguyễn Hoàng Đăng Huy CTH
19/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung kết 1 - Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải DTP