Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Quốc Dũng
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ vua
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 03:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 2 1 - Cao Sang LDG
12/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 3 0.5 - Lương Giang Sơn TTH
13/12/2022 03:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 5 0.5 - Nguyễn Quang Trung BGI
14/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 6 1 - Hoàng Quốc Khánh BGI
15/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 7 0.5 - Bảo Khoa KGI
15/12/2022 03:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 8 0 - Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO
16/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 9 0.5 - Lê Hồng Phúc DNG
17/12/2022 08:00 Cờ chớp cá nhân nam - Vòng bảng 0.5 - Nguyễn Nam Kiệt HNO
17/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Chung Kết 0 - Phan Trọng Bình VTB
18/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Vòng bảng 1 - Đặng Ngọc Minh BGI
19/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung kết 0.5 - Nguyễn Phước Tâm CTH