Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phùng Đức Anh
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ vua
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 1 0.5 - Trần Văn Hoàng Lam BTR
11/12/2022 03:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 2 1 - Nguyễn Tấn Thịnh BTR
12/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 3 0 - Lư Chấn Hưng KGI
13/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 4 0 - Ngô Thanh Tùng TTH
13/12/2022 03:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 5 0.5 - Hoàng Nam Thắng DNG
14/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 6 0.5 - Nguyễn Lâm Tùng BGI
15/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 7 0.5 - Trần Quốc Thịnh BTR
15/12/2022 03:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 8 0.5 - Dương Thượng Công QD
16/12/2022 08:00 Cờ ASEAN cá nhân - VÁN 9 0.5 - Vũ Thị Diệu Uyên KGI