Ngày 18 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Thu Thảo
Đoàn Quân Đội
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nữ
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Xe đạp
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
10/12/2022 09:00 5km cá nhân tính giờ băng đồng nữ (XCT) - Chung kết 26:20 6
10/12/2022 02:30 2km cá nhân đổ đèo nữ (DHI) - Xếp hạng
11/12/2022 09:00 3x5km tiếp sức băng đồng nữ (XCR) - Chung kết 2
11/12/2022 02:30 2km cá nhân đổ đèo nữ (DHI) - Chung kết 0:04:13 5
12/12/2022 09:00 cá nhân băng đồng Olympic nữ (XCO) - Chung kết 01:20:31 10
20/12/2022 08:30 75Km Xuất phát đồng hành nữ - Chung Kết 2:20:15 12
20/12/2022 08:30 75Km Xuất phát đồng hành đồng đội nữ - Chung kết 3