Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Ngô Văn Nhật
Đoàn Bắc Giang
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Đẩy gậy
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
10/12/2022 10:00 Đến 54kg nam - Trận loại 3 2 - Điểu Phi Châu BPC
10/12/2022 02:00 Đến 54kg nam - Trận loại 8 2 - Trần Ngọc Hân YBA
12/12/2022 09:00 Đến 54kg nam - Trận loại 15 2 - Nông Kinh Dầu HPG
12/12/2022 02:00 Đến 54kg nam - Trận loại 20 0 - Hoàng Dương Đức LDG
13/12/2022 09:00 Đến 54kg nam - Trận loại 20 0 - Y Sê Wôn Mlô DLA