Ngày 08 / 06 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Lê Thị Thùy Trang
Đoàn Đà Nẵng
Ngày sinh 1/1/2008 Giới tính Nữ
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Bơi
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 06:00 200m bướm nữ - Chung Kết 2:20.45 3
13/12/2022 06:00 4x100m tiếp sức tự do phối hợp nam nữ - Chung Kết 3
14/12/2022 09:00 100m bướm nữ - Vòng loại 1:08.11 3
14/12/2022 09:00 100m ngửa nữ - Vòng loại 1:14.01 8
14/12/2022 06:00 100m bướm nữ - Chung Kết 1:04.59 5
14/12/2022 06:00 100m ngửa nữ - Chung Kết 1:16.75 8
14/12/2022 06:00 400M Tiếp sức hỗn hợp nam nữ - Chung Kết 4
15/12/2022 09:00 200m hỗn hợp nữ - Vòng loại 2:41.61 7
15/12/2022 06:00 200m hỗn hợp nữ - Chung Kết 2:28.42 5
15/12/2022 06:00 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ - Chung Kết 4
16/12/2022 09:00 50m ngửa nữ - Vòng loại 39.56 14
16/12/2022 09:00 200m tự do nữ - Vòng loại 2:28.74 12
16/12/2022 06:00 400m hỗn hợp nữ - Chung Kết 5:30.95 7
16/12/2022 06:00 4x100m tiếp sức tự do nữ - Chung Kết 5
17/12/2022 09:00 50m bướm nữ - Vòng loại 29.00 5
17/12/2022 09:00 200m ngửa nữ - Vòng loại 2:41.08 8
17/12/2022 06:00 50m bướm nữ - Chung Kết 30.74 6
17/12/2022 06:00 200m ngửa nữ - Chung Kết 2:34.23 7
17/12/2022 06:00 4x200m tiếp sức tự do nữ - Chung Kết 3