Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Bùi Nhật Thành
Đoàn Hải Phòng
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Bóng bàn
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
15/12/2022 02:30 Đơn nam - Hải Phòng vs Bình Dương 3 - Chề Thanh Phú BDU
16/12/2022 09:30 Đơn nam - Đà Nẵng vs Hải Phòng 0 - Nguyễn Thành Nam DNG

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
11/12/2022 08:00 Đồng đội nam - Đà Nẵng vs Hải Phòng 0-3 VN - Đà Nẵng
11/12/2022 02:00 Đồng đội nam - Hải Dương vs Hải Phòng 0-3 VN - Hải Dương
13/12/2022 08:00 Đôi nam nữ - Hà Nội vs Hải Phòng 3-0 VN - TP Hà Nội
14/12/2022 08:00 Đôi nam nữ - TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng 0-3 VN - TP Hồ Chí Minh
14/12/2022 08:20 Đôi nam - Hải Phòng vs TP Hồ Chí Minh 0-3 VN - TP Hồ Chí Minh