Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Nguyễn Bảo ThI
Đoàn Tiền Giang
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nữ
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Bóng bàn
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
16/12/2022 09:00 Đơn nữ - Đồng Nai vs Tiền Giang 3 - Lê Hoàng Thùy Lam DNA
16/12/2022 02:30 Đơn nữ - Công an Nhân dân vs Tiền Giang 0 - Nguyễn Thị Việt Linh BCA

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
11/12/2022 08:00 Đồng đội nữ - Tiền Giang vs Bình Dương 0-3 VN - Bình Dương
11/12/2022 02:00 Đồng đội nữ - Quân đội vs Tiền Giang 0-3 VN - Quân Đội
12/12/2022 02:00 Đồng đội nữ - TP Hồ Chí Minh vs Tiền Giang 1-3 VN - TP Hồ Chí Minh
14/12/2022 08:20 Đôi nữ - Bình Dương vs Tiền Giang 3-2 VN - Bình Dương
14/12/2022 02:40 Đôi nữ - Tiền Giang vs Hải Dương 0-3 VN - Hải Dương