Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nghiêm Đình Cảnh
Đoàn Nam Định
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Vật dân tộc
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
13/12/2022 07:00 Trên 57 đến 60kg - Trận 31 Thua - Hà Anh Hải BGI
15/12/2022 07:00 Trên 57 đến 60kg - Trận 64 Thắng - Đỗ Thế Anh LCA
16/12/2022 07:00 Trên 57 đến 60kg - Trận 87 Thắng - Phạm Thế Duyệt NBI
16/12/2022 07:00 Trên 57 đến 60kg - Trận 95 Thắng - Nguyễn Văn Hợp BCA
18/12/2022 07:00 Trên 57 đến 60kg - Trận 118 Thắng - Hà Anh Hải BGI
18/12/2022 07:00 Trên 57 đến 60kg - Trận 131 Thua - Hà Quang Thẩm VPH