Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Lê Kim Trung
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/2000 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Wushu
Kết quả thi đấu