Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trềnh A Sáng
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 1

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Trịnh Văn Thành BDU
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Long Hải BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Trần Hữu Bình BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Lại Lý Huynh BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 5.5-5.5 Nguyễn Minh Hưng BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 5.5-5.5 Nguyễn Minh Hưng BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Đinh Tú BGI
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Minh Hưng BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Đặng Hữu Trang BPC
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Phùng Quang Điệp BPC
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Vũ Hữu Cường BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM