Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Đào Quốc Hưng
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Việt Tiến LAN
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Nguyễn Anh Quân QNH
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Lương Đức Hoàng QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Thăng Long BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Lê Quốc Thắng BGI
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 4-4.5 Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Lê Minh Quí LAN
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Phạm Văn Tài BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 4-4.5 Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Lê Văn Quý VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Phan Hùng Chí HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Lê Minh Quí LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Phạm Văn Tài BGI
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Trần Hữu Bình BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Đinh Tú BGI
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Lương Đức Hoàng QNH
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Phan Văn Dũng LAN
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Phan Trọng Tín HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Chu Tuấn Hải BPC
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Bùi Thanh Tùng BDI