Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Vũ Hồng Sơn BGI
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Phí Mạnh Cường QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Trương Đình Vũ DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Phan Thanh Giản VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 3.5-3.5 Phạm Văn Huy BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 3.5-3.5 Phạm Văn Huy BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Trần Quang Nhật BDI
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Si Diệu Long HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Quang Nhật QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Thành Bảo BPC
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Trần Quang Nhật BDI
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Anh Quân QNH
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Bùi Thanh Tùng BDI
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Lương Đức Hoàng QNH