Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Hoàng Lâm
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Lê Minh Quí LAN
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Nguyễn Văn Tới BDI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Lương Thái Thiên BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 3.5-3.5 Lê Anh Minh BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Vũ Hồng Sơn BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 3.5-3.5 Lê Anh Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Trần Chánh Tâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Vũ Hồng Sơn BGI
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Trịnh Văn Thành BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Lại Lý Huynh BDU
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Đại Thắng HNO
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Đinh Tú BGI
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Dương Nghiệp Lương VTB
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 o - Đào Quốc Hưng HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Trềnh A Sáng HCM