Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Chánh Tâm
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Phan Văn Dũng LAN
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Hà Trung Tín BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Phan Trọng Tín HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Anh Quân QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Bùi Thanh Tùng BDI
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 4.5-4.5 Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Thái Lê Hoài Đức LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 4.5-4.5 Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Chu Tuấn Hải BPC
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Long Hải BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Trần Quang Nhật BDI
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Chu Tuấn Hải BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Lê Văn Quý VTB
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Trần Hữu Bình BDU