Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Minh Nhật Quang
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 2
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 1

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Đỗ Thế Chiến VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Trần Thanh Tân HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Chu Tuấn Hải BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Hà Văn Tiến BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 6.5-5.5 Nguyễn Khánh Ngọc DNG
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 6.5-5.5 Nguyễn Khánh Ngọc DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Đào Cao Khoa BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Trần Huỳnh Si La DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Trềnh A Sáng HCM
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Vũ Quốc Đạt HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Lại Lý Huynh BDU
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Quang Nhật QNH
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Trềnh A Sáng HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Thành Bảo BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Hà Văn Tiến BPC

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -