Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phan Trọng Tín
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Dương Nghiệp Lương VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Thăng Long BGI
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Vũ Quốc Đạt HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Trần Chánh Tâm HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Đào Cao Khoa BDU
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 5.5-5 Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 5-5 Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Dương Đình Chung QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Trần Thanh Tân HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Trềnh A Sáng HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Nguyễn Văn Tới BDI
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Trương Đình Vũ DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Dương Đình Chung QNH
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Đào Quốc Hưng HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Nguyễn Quang Nhật QNH

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -