Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Si Diệu Long
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Chu Tuấn Hải BPC
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Lê Đoàn Tấn Tài BCA
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Từ Đức Trung BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Phạm Văn Tài BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Nguyễn Việt Tiến LAN
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 2.5-2.5 Thái Lê Hoài Đức LAN
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Nguyễn Việt Anh BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 2.5-2.5 Thái Lê Hoài Đức LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Long Hải BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Mai Chí Hậu LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Ngô Thanh Phụng VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Phan Văn Dũng LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Việt Anh BCA
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Phan Phúc Trường BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Trương Đình Vũ DNG
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Lê Phan Trọng Tín VTB
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Phan Hùng Chí HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 -
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Huy Lam HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN