Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Vũ Quốc Đạt
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 2
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 1

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Ngô Thanh Phụng VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Đào Văn Trọng QNH
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Ngô Ngọc Minh BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 6-6.5 Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 6-6.5 Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Lương Đức Hoàng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Đào Cao Khoa BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Vũ Hữu Cường BPC
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Trần Quang Nhật BDI
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Dương Nghiệp Lương VTB
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Anh Quân QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Lương Đức Hoàng QNH
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Trần Chánh Tâm HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Chu Tuấn Hải BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC