Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phan Nguyễn Công Minh
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 2

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Việt Anh BCA
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Phùng Quang Điệp BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Tô Thiên Tường BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Lại Lý Huynh BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 6-5.5 Võ Văn Hoàng Tùng DNG
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Tô Thiên Tường BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 6-5.5 Võ Văn Hoàng Tùng DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Phan Hùng Chí HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Nguyễn Thành Bảo BPC
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Văn Tới BDI
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Dương Đình Chung QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Trần Thanh Tân HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Vũ Hữu Cường BPC
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Thành Bảo BPC
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Nguyễn Anh Đức BDU

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -