Ngày 28 / 02 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phan Hùng Chí
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Đào Cao Khoa BDU
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Trịnh Văn Thành BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Dương Nghiệp Lương VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Trần Thanh Tân HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 3-3 Võ Thanh Tuấn BCA
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Phạm Văn Tài BGI
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Mai Chí Hậu LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 3-3 Võ Thanh Tuấn BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Trần Thanh Tân HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Đào Quốc Hưng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Lê Anh Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Phạm Văn Tài BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Mai Chí Hậu LAN
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Đại Thắng HNO
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Dương Nghiệp Lương VTB
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Lê Văn Quý VTB
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Si Diệu Long HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Phan Văn Dũng LAN
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Đinh Tú BGI
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Ngô Ngọc Minh BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Nguyễn Việt Tiến LAN