Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Huy Lam
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Đinh Tú BGI
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Trần Huỳnh Si La DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Tô Thiên Tường BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 4-4 Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Võ Thanh Tuấn BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 4-4 Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Trần Chánh Tâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Anh Quân QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Trịnh Văn Thành BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Hà Trung Tín BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Võ Thanh Tuấn BCA
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Văn Tới BDI
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Đào Văn Trọng QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Đào Quốc Hưng HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Phan Phúc Trường BPC
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Trần Chánh Tâm HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Si Diệu Long HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG