Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Quang Nhật
Đoàn Bình Định
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Trần Quốc Việt BDU
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Bùi Thanh Tùng BDI
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Phùng Quang Điệp BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Lê Đoàn Tấn Tài BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Trần Thanh Tân HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Võ Chí Cường BCA
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 5-5 Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Đào Quốc Hưng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 5-5 Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Ngô Thanh Phụng VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Nguyễn Văn Tới BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Vũ Quốc Đạt HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Ngô Ngọc Minh BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Trần Chánh Tâm HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Vũ Hữu Cường BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Lại Lý Huynh BDU
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Dương Đình Chung QNH
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Phùng Quang Điệp BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Chu Tuấn Hải BPC