Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Văn Tới
Đoàn Bình Định
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Mai Chí Hậu LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Thái Lê Hoài Đức LAN
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Hoàng Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 3.5-3.5 Nguyễn Anh Quân QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Tô Thiên Tường BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Thái Lê Hoài Đức LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Huy Lam HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Lương Đức Hoàng QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Phan Văn Dũng LAN
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Đinh Tú BGI
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Lê Văn Quý VTB
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Phí Mạnh Cường QNH
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Diệp Khai Nguyên HCM