Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Bùi Thanh Tùng
Đoàn Bình Định
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Trần Quang Nhật BDI
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Võ Chí Cường BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Phan Phúc Trường BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 -
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Trần Chánh Tâm HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 4.5-4.5 Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Mai Chí Hậu LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 4.5-4.5 Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Long Hải BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Uông Dương Bắc BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Đặng Hữu Trang BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Vũ Hữu Cường BPC
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Minh Hưng BPC
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Đào Quốc Hưng HCM