Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Anh Hoàng
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Phạm Văn Tài BGI
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Đặng Hữu Trang BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Thăng Long BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Phạm Văn Huy BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Lê Minh Quí LAN
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 4.5-4.5 Lê Quốc Thắng BGI
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Nguyễn Anh Quân QNH
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Dương Nghiệp Lương VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Huỳnh Ngọc Sang VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 4.5-4.5 Lê Quốc Thắng BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Bùi Thanh Tùng BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Anh Quân QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Dương Nghiệp Lương VTB
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Trần Huỳnh Si La DNG