Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Tô Thiên Tường
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Phan Anh Tuấn BGI
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Huy Lam HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Lương Đức Hoàng QNH
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 5-5 Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Vũ Hồng Sơn BGI
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Võ Chí Cường BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 5-5 Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Văn Tới BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Vũ Hồng Sơn BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Võ Chí Cường BCA
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Chu Tuấn Hải BPC