Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Diệp Khải Hằng
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Đinh Tú BGI
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Vũ Hữu Cường BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Anh Quân QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Thăng Long BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Lê Phan Trọng Tín VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 4.5-4.5 Bùi Thanh Tùng BDI
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Ngô Ngọc Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Dương Nghiệp Lương VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 4.5-4.5 Bùi Thanh Tùng BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Ngô Ngọc Minh BPC
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Hà Văn Tiến BPC