Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Quốc Việt
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Trần Quang Nhật BDI
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Phan Anh Tuấn BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Long Hải BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Võ Thanh Tuấn BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Dương Nghiệp Lương VTB
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 4-4 Lương Đức Hoàng QNH
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Lê Hoàng Minh BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Trịnh Văn Thành BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 4-4 Lương Đức Hoàng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Dương Đình Chung QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Lương Đức Hoàng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Phạm Văn Huy BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Lê Hoàng Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Minh Hậu VTB
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Diệp Khai Nguyên HCM