Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Lại Lý Huynh
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 2

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Văn Quý VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Ngô Ngọc Minh BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Đặng Hữu Trang BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Trềnh A Sáng HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 5.5-5.5 Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Trần Chánh Tâm HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Long Hải BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 5.5-5.5 Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Uông Dương Bắc BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Trần Chánh Tâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Hà Văn Tiến BPC
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Trần Hữu Bình BDU
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Trần Quang Nhật BDI
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Hà Văn Tiến BPC
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Nguyễn Quang Nhật QNH
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Phùng Quang Điệp BPC

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -