Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trịnh Văn Thành
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Trềnh A Sáng HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Diệp Khai Nguyên HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Phan Hùng Chí HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Võ Chí Cường BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Đỗ Thế Chiến VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Lê Đoàn Tấn Tài BCA
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 4-4 Trần Thanh Tân HCM
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 4-4 Trần Thanh Tân HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Phan Văn Dũng LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Lương Đức Hoàng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM